Rafał Żak

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Rafał Żak, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Podejmowanie decyzji
  • Innowacje
Zobacz publikacje eksperta

Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Realizuje to w kilku rolach: trenera, mówcy oraz autora książek i publikacji. Jako trener zajmuje się przede wszystkim pracą z grupami wysokiego potencjału. Uczy, jak uczyć się na błędach – w tym obszarze zrealizował kilkanaście projektów z dużymi organizacjami. Pomaga podejmować lepsze decyzje – dzięki wykorzystaniu wiedzy naukowej, znajomości pshychologii i ekonomii behawioralnej dostarcza uczetnikom szkoleń praktycznych i skutecznych narzędzi pomagających w procesie decyzyjnym. Jest autorem sześciu książek i laureatem licznych nagród  Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.