Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Wojciech Mendyka

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Wojciech Mendyka, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Komunikacja
  • Umiejetności prezentacyjne
  • Praca zdalna
Zobacz publikacje eksperta

Założyciel Meaning Makers, trener i wykładowca MBA. Pomaga liderom, ekspertom i przedsiębiorcom mówić tak, aby ich słuchano. Prowadzi warsztaty z umiejętności sprzedaży, prezentacji i negocjacji w ponad 20 krajach. Pracuje z największymi firmami z rankingu Fortune500 – tworzy programy rozwojowe ukierunkowane na rozwój organizacji, liderów i działów sprzedaży. Pokazuje, jak trafiać z przekazem do ludzkiego mózgu - i się wyróżniać. Zamiast automatycznego kopiowania najlepszych praktyk stawia na zrozumienie procesów decyzyjnych.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.