Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Szkolenia dla kadry zarządzającej

  • Dla osób na stanowiskach kierowniczych na każdym etapie kariery i o różnym doświadczeniu.
  • Rozwój kompetencji twardych i miękkich z obszarów zarządzania, przywództwa, strategii, sprzedaży, finansów, marketingu.
  • Zapoznaj się z tematyką, harmonogramem i ekspertami naszych szkoleń dla kadry zarządzającej i wybierz coś dla siebie!

Aktualne szkolenia dla kadry zarządzającej

First-Time Manager™

Szkolenie dla początkujących menedżerów i osób przygotowujących się do awansu na stanowisko kierownicze. Zdobądź solidny fundament wiedzy o pracy menedżera: zarządzaniu sobą, kierowaniu zespołem, delegowaniu zadań, motywowaniu i komunikacji.

Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań

Management™

raktyczna alternatywa dla programów MBA dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zdobędziesz kompetencje z zakresu zarządzania firmą i zespołem m.in. tworzenia strategii, negocjacji, marketingu, pozyskiwania talentów i analizy ekonomicznej.

Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań

Strategic HR Management™

Zostań strategicznym partnerem i doradcą dla zarządów. Nauczysz się m.in. tworzyć strategię HR spójną z strategią i celami firmy, uzasadniać biznesowo inicjatywy HR, rekrutować talenty oraz rozwijać swoją markę osobistą i pozycję w organizacji.

Warszawa

Strategic Sales Leadership™

Szkolenie dla liderów średniego i wyższego szczebla, którzy odpowiadają za strategię sprzedaży. Uczy, jak planować i realizować strategię, zarządzać relacją z klientem, zarządzać marżą i negocjować. Sprzedawaj więcej dzięki przemyślanej strategii!

Warszawa

Neuroleadership Academy™

Najbardziej zaawansowane szkolenie w ofercie ICAN dla doświadczonych liderów wysokiego szczebla. Naucz się wykorzystywać wiedzę o mózgu do lepszego zarządzania. Zostań neuroliderem i uzyskaj ponadprzeciętną efektywność na poziomie organizacji i zespołów.

Warszawa

Sales Management Program™

Zarządzasz handlowcami? Ten program dla menedżerów i dyrektorów sprzedaży przekaże Ci unikalne know-how z zakresu rekrutacji, coachingu, motywacji, wyznaczania i realizacji celów. Zwiększysz efektywność zespołu i osiągniesz rewelacyjne wyniki!

Warszawa

Strategic Leadership Academy™

Szkolenie dla osób chcących zdobyć kompetencje zarządzania strategicznego: prezesów, właścicieli firm, członków zarządu i dyrektorów. Uczy m.in., jak tworzyć strategię, podejmować szybkie i trafne decyzje, zarządzać wartością firmy i jej przychodami.

Warszawa

Personal Leadership Academy™

Program rozwoju miękkich kompetencji z obszaru osobistego przywództwa. Uczy, jak budować silną markę osobistą, autorytet i wpływ w organizacji. Rozwija zdolności negocjacyjne. To program skupiony na Tobie! Polecany liderom najwyższego szczebla.

Warszawa

picture

Kadra zarządzająca – kim jest i co robi?

Kadra zarządzająca (inaczej kierownicza lub menedżerska) to wszystkie osoby, które pełnią funkcję przełożonego i stoją na czele jednostek organizacyjnych firmy, np. zespołu lub działu. Odpowiadają za organizację i koordynowanie pracy zespołu i jego członków oraz wytyczanie celów i ich realizację. Kadrę zarządzającą dzieli się według poziomu (szczebli) zarządzania na kierowników niższego szczebla, średniego szczebla i najwyższego szczebla.


Jakie szkolenia dla kadry zarządzającej?

Nasze szkolenia dla kierowników są zróżnicowane pod kątem poziomu zaawansowania i tematyki. Mamy w ofercie szkolenia przygotowujące do roli menedżera i rozwijające kompetencje bardziej doświadczonych menedżerów, którzy chcą podejść do zarządzania zespołem i firmą w sposób holistyczny.

Nasze szkolenia dla kadry zarządzającej omawiają i uczą w praktyce takich zagadnień, jak:

  • Zarządzanie zespołem: Jak budować zespół? Jak zarządzać zasobami ludzkimi? Co to jest motywacja i jak motywować? Jak delegować zadania?
  • Zarządzanie firmą i wartością spółki: tworzenie planów rozwoju firmy, fuzje i przejęcia, ocena ekonomiczna spółki.
  • Przywództwo: różne style przywództwa i ich efektywność, budowanie marki osobistej lidera, wywieranie wpływu i autorytetu
  • Komunikacja i negocjacje, budowanie relacji i sojuszy, zarządzanie interesariuszami.
  • Zarządzanie sprzedażą: segmentacja klientów, zarządzanie handlowcami, ustalanie celów sprzedażowych, metody realizacji celów sprzedaży.


Jak wybrać szkolenia dla kadry zarządzającej?

Wybierając szkolenie dla kadry zarządzającej należy uwzględnić kilka istotnych kwestii. Po pierwsze doświadczenie danej osoby i na jakim etapie w karierze się znajduje – czy jest początkującym kierownikiem, czy zarządza zasobami ludzkimi od dłuższego czasu? Drugą kwestią jest szczebel zarządzania i zakres odpowiedzialności kierownika. Jak dużym zespołem zarządza? Za jak ważne dla funkcjonowania organizacji procesy, obszary i projekty odpowiada? Trzecim równie ważnym aspektem jest określenie, jakie kompetencje są pożądane u kadry zarządzającej i gdzie leżą mocne/słabe strony kierownika. W określeniu potrzeb rozwojowych przydatne będzie wsparcie działu HR, który pomoże opracować ścieżkę rozwoju i wybrać odpowiednie szkolenie dla kadry zarządzającej. Warto skorzystać z narzędzi diagnostycznych, które mogą zweryfikować m.in. luki kompetencyjne, styl zarządzania, sposób komunikacji, poziom motywacji i efektywności zespołu czy też skuteczność kierowników.


Lokalizacja i harmonogram szkoleń dla kadry zarządzającej

Szkolenia odbywają się w największych miastach Polski: w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Warszawskie grupy mają zajęcia w siedzibie ICAN Institute blisko stacji Metro Wilanowska. Dogodne lokalizacje w dużych miastach ułatwiają dojazd i udział w szkoleniach dla kadry zarządzającej. To krótszy czas podróży i mniejsze koszty!

Dodatkowo zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych sesji raz na miesiąc w dniach środa – czwartek lub piątek – sobota. Istnieje także możliwość odrabiania zajęć w innym terminie, dzięki czemu uczestnicy bez problemu pogodzą rozwój z obowiązkami zawodowymi.

Porozmawiajmy o Twoim rozwoju

Kontakt z nami w sprawie wyboru ścieżki rozwoju jest niezobowiązujący. Z programów ICAN możesz zrezygnować na każdym etapie szkolenia, dostając 100% zwrot pieniędzy.