Wyrusz z nami
w zawodową podróż

ICAN! You can! We can!

Chociaż różnimy się stylem pracy i zakresem obowiązków, cele zawsze mamy wspólne! Dzięki temu tak dobrze odnajdujemy się w różnorodnych projektach, które realizujemy z myślą o naszych czytelnikach i klientach.
Biznes to nasza codzienność i pasja, dlatego tworzymy zespół, który niezależnie od zajmowanych stanowisk traktuje każde wyzwanie jak szansę rozwoju.

Nasze działy

Redakcje

Słuchamy czytelników i odpowiadamy na ich potrzeby, poruszając najważniejsze tematy biznesowe.

Digital

Codziennie dostarczamy świeżą dawkę biznesowej wiedzy – na www i w social media. Dbamy o UX – wizualnie i technologicznie.

Szkolenia

Stoimy za sukcesami zawodowymi tysięcy menedżerów w Polsce.

Sprzedaż

Nie sprzedajemy. Rozmawiamy o wyzwaniach i możliwych rozwiązaniach.

Creative studio

Kreujemy, tworzymy i urzeczywistniamy pomysły, które powstają w naszej firmie.

Reklama

Jesteśmy dla naszych klientów. Wspólnie z nimi tworzymy projekty na miarę ich potrzeb.

Marketing

W naszych rękach każdy projekt nabiera wyjątkowego kształtu.

Badania

Stawiamy na evidence-based, dlatego naszą wiedzę opieramy na badaniach.

Korzyści

To ty decydujesz, jaki model pracy: stacjonarny, zdalny czy hybrydowy najbardziej ci odpowiada.
Chcemy, żebyś stale rozwijał swoje umiejętności, dlatego bierzesz udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
Sam wiesz, że prywatna opieka medyczna to absolutny must have, więc nie wyobrażamy sobie, żeby Ci jej nie zapewnić.
Integracja to nasz priorytet w budowaniu zaangażowanych zespołów, dlatego organizujemy imprezy firmowe podczas których masz okazję do lepszego poznania współpracowników.

Kogo szukamy?

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Sprzedaż to twój żywioł? Wiesz, jak rozmawiać z klientami – poznawać ich potrzeby i podpowiadać najlepsze rozwiązania? My wierzymy w siłę sprzedaży konsultacyjnej, a Ty?

Business Development Director

Masz doświadczenie w sprzedaży doradczej B2B? Chcesz przyspieszyć rozwój kariery, dzięki dostępowi do bogatego źródła wiedzy biznesowej? Dołącz do nas!

Ekspert ds. marketingu i sprzedaży / Trener biznesowy

Lubisz dzielić się wiedzą i masz doświadczenie w branży szkoleniowej? Z pasją prowadzisz zajęcia i potrafisz skutecznie zaangażować w nie uczestników? Dołącz do naszego zespołu Ekspertów!

Specjalista ds. sprzedaży prenumeraty i rozwiązań biznesowych

Masz za sobą pierwsze doświadczenia w telefonicznej obsłudze klienta? Umiesz diagnozować potrzeby klienta i pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania? Mamy dla Ciebie propozycję!

Project & Risk Coordinator

Masz doświadczenie w prowadzeniu projektów i zarządzaniu ryzykiem? Sprawdź co możemy Ci zaproponować!

Koordynator Biura

Jesteś dobrze zorganizowany/a i potrafisz zarażać tym innych? Masz doświadczenie w koordynacji pracy biura? Lubisz pracę z zarządem? Dołącz do nas!

Specjalista ds. badań

Pasjonujesz się badaniami i chciałbyś się rozwijać w obszarze związanym z tworzeniem, przeprowadzaniem i analizą badań? Aplikuj do nas!

Jeśli masz pytania lub chcesz wysłać swoje CV (nawet jeśli obecnie nie poszukujemy osoby z Twoimi kompetencjami), napisz do nas na adres: kariera@ican.pl

W procesie rekrutacyjnym działamy według jasno określonych reguł

Szukasz ciekawego stażu?

U nas nie będziesz parzył kawy i kserował tony dokumentów. Nasi stażyści i młodzi współpracownicy są częścią kluczowych projektów i realizują konkretne wyzwania. Zdobywają praktyczne doświadczenie oparte na solidnych fundamentach najlepszej, światowej wiedzy biznesowej.

Rozwiń, aby przeczytać pełną informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl.
 2. ICAN przetwarza dane osobowe:
  • gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych*);
  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy ciążących na ICAN związanych z procesem rekrutacji, jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), a jeśli podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są wymagane przepisami prawa, prowadząc proces rekrutacji ICAN przetwarza takie dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
  • w przyszłych rekrutacjach na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
  • w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ICAN, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ICAN (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, jakie może podnosić ICAN i jakie mogą być podnoszone wobec ICAN.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy ICAN przetwarza Pani/Pana dane w prawnie uzasadnionym interesie. ICAN może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów ICAN nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub podstawowych praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ICAN, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)