WEBINARIUM

Ecommerce: dziś i jutro

30.06.2020, godz. 10:00

0

Kariera

Dla nas wartości to więcej niż deklaracje. My żyjemy nimi na co dzień

Większość firm deklaruje przywiązanie do wartości – mają pięknie brzmiącą misję oraz zdefiniowaną wizję rozwoju pracowników. W wielu przypadkach na deklaracjach się jednak kończy: za okrągłymi obietnicami nie idzie ich realizacja. My działamy inaczej.

W ICAN Institute jesteśmy przekonani, że strategia i wdrożenie są tym samym. Dlatego każdego dnia koncentrujemy się na tym, aby przekazywać przedsiębiorstwom i menedżerom unikalną wiedzę, inspiracje oraz praktyczne narzędzia. Jako wydawca „Harvard Business Review Polska” oraz organizator programów rozwojowych i konferencji biznesowych jesteśmy liderem w zakresie dostarczania najwyższej jakości sprawdzonych rozwiązań.

ICAN Academy 2.0 – zapraszamy do rakiety rozwoju

Jesteśmy organizacją wiedzową. Uważamy, że jest to nie tylko nasz wyróżnik, ale przede wszystkim zobowiązanie do ciągłego rozwijania się. Dlatego wszystkie osoby pracujące w ICAN Institute otrzymują dostęp do platformy ICAN Academy 2.0.

To wyjątkowe narzędzie, które nie tylko przybliża działalność całej firmy, ale przede wszystkim – w oparciu o unikalne harwardzkie materiały i doświadczenie polskich liderów – pozwala zespołowi rozwijać się w wielu obszarach.

ICAN Academy 2.0 to także zaawansowana platforma wdrożeniowa. Dzięki niej poznasz strukturę naszej firmy, nasze produkty, ale przede wszystkim przed przyjściem na pokład będziesz wiedział na jakich zasadach działamy.

W ramach ICAN Academy 2.0 udostępnione są cztery ścieżki indywidualnego rozwoju:

 • Personal Effectiveness & Communication Master,
 • Top Business Skills Master,
 • Strategy Master,
 • Leadership Master.

Jako pracownik ICAN Institute już od swojego pierwszego dnia dostajesz dostęp do unikalnego narzędzia osobistego rozwoju!

Jesteś studentem? Chcesz nauczyć się biznesu w praktyce?

Dzisiejsze studia często przypominają poczekalnię: zaczynasz i kończysz je w tym samym miejscu. To właśnie dlatego na rynku pracy wygrywają ci, którzy są aktywni, wychodzą przed szereg, nieustannie wymagają od siebie więcej.

Jeśli jesteś taką osobą i jeśli – tak jak nam – bliskie są ci przedsiębiorczość, uczciwość i zaangażowanie, zacznij swoją karierę w najlepszym do rozwoju miejscu. U nas nie będziesz parzył kawy i kserował tony dokumentów. Nasi stażyści i młodzi współpracownicy są częścią kluczowych projektów i realizują konkretne wyzwania. Zdobywają praktyczne doświadczenie oparte na solidnych fundamentach najlepszej, harwardzkiej wiedzy.

Wiemy, że rekrutacja to stresujący proces. Dlatego gramy według jasnych reguł

Jeśli podzielasz nasze wartości i chcesz związać się z naszą firmą – skontaktuj się z nami. Prowadzimy rekrutację według przejrzystego scenariusza.

 • Wykonaj pierwszy krok – znajdź ofertę dla siebie i wyślij zgłoszenie.
 • Pracownicy naszego działu HR przeanalizują Twoje zgłoszenie – umówimy się na krótką rozmowę telefoniczną, możesz zostać poproszony o wypełnienie uzupełniającego zadania lub testu, które dodatkowo ocenią Twoje predyspozycje.
 • W możliwie najszybszym terminie otrzymasz informację zwrotną – zaprosimy Cię na rozmowę lub podziękujemy za udział w rekrutacji.
 • Spotkamy się, aby poznać się bliżej – odpowiemy na Twoje pytania, zadamy kilka własnych i opowiemy Ci o naszych oczekiwaniach.
 • Oczekuj szybkiej decyzji – w ciągu 7 dni otrzymasz informację zwrotną o wyniku procesu rekrutacji.

Już wiesz, kim jesteśmy i jak pracujemy – czas na Twoją decyzję!

Wysyłając dokumenty aplikacyjne na adres rekrutacja@ican.pl w odpowiedzi na prowadzoną rekrutację wskazaną w ogłoszeniu, zgadzasz się na przetwarzanie przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (chyba że dane osobowe przetwarzane są przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na innej podstawie prawnej, o czym informujemy poniżej).

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dokumenty aplikacyjne na potrzeby przyszłych rekrutacji, umieść w dokumentach aplikacyjnych dodatkową zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Zgoda ta jest dobrowolna i nie ma wpływu na udział w rekrutacji, w ramach której składasz swoje dokumenty aplikacyjne. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@ican.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Rozwiń, aby przeczytać pełną informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl.
 2. ICAN przetwarza dane osobowe:
  • gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych*);
  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy ciążących na ICAN związanych z procesem rekrutacji, jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), a jeśli podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są wymagane przepisami prawa, prowadząc proces rekrutacji ICAN przetwarza takie dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
  • w przyszłych rekrutacjach na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
  • w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ICAN, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ICAN (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, jakie może podnosić ICAN i jakie mogą być podnoszone wobec ICAN.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy ICAN przetwarza Pani/Pana dane w prawnie uzasadnionym interesie. ICAN może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów ICAN nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub podstawowych praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ICAN, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)