Inicjatywa

Misją Klubu HR jest zbudowanie społeczności osób, dla których istotne jest podniesienie kompetencji działów zarządzania kapitałem ludzkim i uczynienie ich strategicznymi partnerami firmy aktywnie uczestniczącymi w procesie podejmowania decyzji. Rozumiejąc rolę, jaką HR powinien pełnić we współczesnych organizacjach, konieczna jest zmiana podejścia do zadań stojących przed nim. Aby zostać HR Business Partnerem nie wystarczy dziś wiedza z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Niezbędna jest znajomość biznesu i procesów w nim zachodzących oraz umiejętne łączenie z działaniami z obszaru HR.

Klub HR ma pomóc osobom znajdujących się na różnych szczeblach rozwoju kariery w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim zdobyć wiedzę i niezbędne kompetencje. Pozwoli to im spojrzeć na organizację z szerszej perspektywy, a nie tylko z punktu widzenia zadań jednego działu.

Klub ma tworzyć przestrzeń do dyskusji nad rozwojem HR i aktywnym włączeniem jego w procesy decyzyjne firm.

Najważniejszym zadaniem jest zmiana postrzegania roli HR wewnątrz jego struktur i uświadomienie konieczności podążania za zmieniającą się rzeczywistością biznesową. Klub HR nastawiony jest więc przede wszystkim na:

dzielenie się wiedzą dotyczącą efektywnych sposobów wykorzystania kapitału ludzkiego w organizacjach,

edukację biznesową w zakresie tworzenia i realizacji strategii firmy, przywództwa, budowania silnej marki i przełożenia jej na praktykę,

rozwój kompetencji menedżerskich w powiązaniu z działaniami w obszarze HR.

Dołączenie do Klubu HR łączy się z korzyściami tak dla uczestnika, jak i organizacji, w której pracuje. Obecność w tej grupie pozwala na:
Zdobycie niezbędnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie biznesu w różnych jego obszarach i wsparcie w ich wdrażaniu w organizacji.
Osiąganie nowych kompetencji menedżerskich, umiejętności strategicznego myślenia i wdrażania zmian w modelu biznesowym z perspektywy roli kapitału ludzkiego.
Przygotowanie do pełnienia roli HR Business Partnera aktywnie wspierającego poprzez swoje działania realizację strategii firmy.
Wymiana wiedzy i pomysłów na temat optymalnego zaangażowania kapitału ludzkiego i jego rozwoju.
Rozwój osobisty i kompetencyjny umożliwiający zbudowanie własnej pozycji i wzrost wartości na rynku pracy.

Ewolucja roli specjalisty ds. personalnych jest naturalnym wynikiem zmian zachodzących w środowisku biznesowym. Tym samym wychodzi ona poza ramy prostego świadczenia usług i staje się relacją partnerską, w wyniku której tworzone są innowacje, decydujące dziś o konkurencyjności firm. Dział HR, nie chcąc ograniczać się jedynie do zadań kadrowo-płacowych, musi zyskać szerszą perspektywę, zrozumieć funkcjonowanie biznesu, złożoność procesów, funkcjonowanie każdego działu i na podstawie tej wiedzy budować politykę firmy, poczynając od pozyskiwania pracowników, poprzez zagwarantowanie im odpowiednich ścieżek rozwoju, dbanie o przejrzystą komunikację wewnątrz organizacji aż po działania wizerunkowe i postrzeganie marki na zewnątrz. Dzięki takiemu podejściu i otwartości ma on szansę stać się partnerem do dyskusji z zarządem i wpływać na strategię firmy oraz wizję jej przyszłości. Aby jednak uzyskać wszechstronny ogląd sytuacji i zrozumieć zachodzące procesy biznesowe, niezbędna jest wiedza, która wykracza poza obszar HR.

Nie wszystkie działy HR odnajdują się w obecnej rzeczywistości. Problemem może być brak kompetencji pozwalających decydować o przyszłości firmy, ale i chęci do interdyscyplinarnego rozwoju. To powoduje, że są one odsuwane od strategicznych zadań firm, a tym samym ich rola jest marginalizowana.

Klub HR ma pomóc działom HR wyjść z tego impasu. Naszym celem jest więc nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również pokazanie, jak skutecznie można ją wdrożyć w codzienną aktywność biznesową.

ADRESACI KLUBU HR

Kto najbardziej skorzysta z dołączenia do Klubu HR?

Klub HR to miejsce spotkań wszystkich zainteresowanych strategicznym rozwojem działów HR – dyrektorów personalnych, specjalistów ds. HR, jak i osób zdobywających pierwsze doświadczenia w tym zakresie. Członkowie klubu to osoby rozumiejące nową rolę działów HR, które, aby przyczynić się do rozwoju organizacji, muszą stać się HR Business Partnerami.

RADA PROGRAMOWA

Anna Władyczuk

Starszy konsultant, SAM Executive Search Poland

Marzena Budziszewska-Pettyn

HR Manager CEE, DLL Polska S.A.

Jacek Kwieciński

Dyrektor Personalny i Członek Zarządu, Pratt&Whitney Kalisz

OPIEKUN MERYTORYCZNY KLUBU HR

Artur Dzięgielewski

HR Manager, SmartLunch, ekspert w obszarze HR

HR Manager w SmartLunch, założyciel inicjatywy HR Pogotowie, ekspert w obszarze HR. „Nie tylko nie pal za sobą mostów, ale przede wszystkim je buduj” – kierując się tą zasadą, Artur, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji do swojej pracy buduje mosty swojej kariery już od ponad 20 lat. W tym czasie zdobywał doświadczenie nie tylko w branży HR, ale również w branży finansowej, w sprzedaży i obsłudze klienta. Łączy zdobytą podczas edukacji, kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną, którą uzyskał, pracując w firmach o zróżnicowanych profilach działalności. Jest ekspertem w wielu obszarach HR, między innymi w rekrutacji, rozwoju pracowników, benefitach pozapłacowych i employer brandingu. Z pasją pisze teksty o tematyce HR, prowadzi szkolenia oraz występuje jako prelegent na licznych konferencjach. Artur lubi ludzi, a ludzie lubią jego, co postanowił wykorzystać w swoim projekcie. W maju 2017 roku w ramach portalu zawodowego LinkedIn stworzył HR Pogotowie, postanowił dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją ze znacznie większym gronem odbiorców niż dotychczas. Kiedy nie pracuje i nie pomaga innym, Artur słucha muzyki z całego świata. W jego cotygodniowym top 50 znajdziecie utwory nie tylko z Europy i Ameryki Północnej, ale także z Brazylii, Uzbekistanu, Filipin, Meksyku, Urugwaju, Rwandy i wielu innych państw. Artur to osoba, która nieustannie szuka inspiracji, jest otwarty na świat, ludzi i przygody.

https://www.linkedin.com/in/artur-dziegielewski/

WSPÓŁPRACA PRZY KLUBIE HR

Dostarczamy członkom Klubu HR wiedzę, narzędzia biznesowe, a także dajemy możliwość nawiązywania cennych i inspirujących kontaktów. By było to możliwe, współpracujemy tylko z wybranymi partnerami. Zależy nam, by ich kompetencje obejmowały wszystkie obszary wiedzy interesującej z punktu widzenia osób zajmujących się zasobami ludzkimi.

Organizator

ORGANIZACJA

Edyta Jakubik

Koordynator projektów

e.jakubik@ican.pl

+48 608 670 100

WSPÓŁPRACA

Ewa Szczesik

Dyrektor Media & Marketing Solutions

e.szczesik@ican.pl

+48 664 933 232