Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl
ICAN Institute Diagnostics Logo

Precyzyjna diagnoza indywidualna
i organizacji, która wesprze rozwój Twojej firmy

Zwiększaj skuteczność organizacji i jej pracowników z ICAN Diagnostics!

Zobacz, co możesz zmierzyć z nami

Zaufali nam

Cloudware KIR EFL Salesforce Medicover Grupa Żywiec CIMA PGF PGF PGF PGF PGF PGF PGF
Cloudware KIR EFL Salesforce Medicover Grupa Żywiec CIMA PGF PGF PGF PGF PGF PGF PGF

W jakich sytuacjach warto sięgnąć po diagnostykę?

Zobacz, w jakich obszarach i wyzwaniach diagnostyka będzie wsparciem umożliwiającym realizację celów organizacji.

Gdy chcesz rozwijać kompetencje menedżerów na różnych szczeblach organizacji

Sprawdź

Kiedy chcesz zapewnić pracownikom wsparcie w rozwoju i wellbeing
w pracy

Sprawdź

Kiedy chcesz zwiększyć wydajność zespołów i ulepszyć komunikację między nimi

Sprawdź

Gdy chcesz zbadać kulturę organizacyjną i jej wpływ na efektywność firmy

Sprawdź
Kompas

Jak wygląda proces przeprowadzenia diagnostyki w firmie

Ikona diagramu
Ocena potrzeb

Dzięki diagnostyce zidentyfikujesz źródła problemów i otrzymasz twarde dane, które stanowią punkt wyjścia określenia celów i potrzeb rozwojowych firmy. Działasz według faktów, a nie domysłów!

Ikona aktówki
Projektowanie działań

Opracujemy optymalne działania rozwojowe, dostosowując je do potrzeb i specyfiki firmy. Dzięki indywidualnemu podejściu do problemu ograniczysz ryzyko, czas i koszty projektu.

Ikona checkbox
Monitorowanie efektów

Porównasz swoje rezultaty i wyniki diagnostyki z benchmarkami. Zmierzysz skuteczność działań rozwojowych, dzięki czemu sprawdzisz, czy inwestycja zwraca się i przynosi spodziewane efekty.

Sprawdź, jakie obszary możesz rozwinąć w swojej organizacji dzięki naszej diagnostyce

Przeprowadzamy diagnostykę na poziomie jednostki, zespołu i całej organizacji.
Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić.

Effective Manager Assesment

Rozwój kompetencji menedżerskich

Autodiagnoza skierowana do kierowników pierwszego szczebla

stopień zaawansowania
ICAN Institute Diagnostics Logo
Effective Manager Assesment
Korzyści

Określisz swoje mocne i słabe kompetencje menedżerskie, a także porównasz swoje wyniki do innych polskich menedżerów. Dzięki temu stworzysz osobisty plan rozwoju.

Formuła

Ankieta do samooceny wraz z raportem indywidualnym. Swój plan rozwoju stworzysz podczas warsztatu grupowego po badaniu EMA. Możemy przygotować także raport zbiorczy do określenia potrzeb szkoleniowych grupy menedżerów.

Life Styles Inventory

Poprawa efektywności działań menedżerskich

Badanie 360 skierowane do menedżerów wszystkich szczebli

stopień zaawansowania
Human Synergistics Logo
Life Styles Inventory
Korzyści

Zidentyfikujesz swój styl myślenia i zachowań jako lidera na podstawie 12 wzorców myślenia wpływających na relację z innymi. Dzięki temu narzędziu zbudujesz świadomość o konstruktywnych zachowaniach lidera i porównasz swój osobisty wizerunek z oceną Twoich zachowań dokonaną przez współpracowników.

Formuła

Badanie w formule 360 zawierające ocenę 12 współpracowników. Dostępny jest raport indywidualny oraz 2 podręczniki do samorozwoju. Możesz skorzystać z indywidualnej sesji feedbackowej po badaniu.

Leadership Impact

Rozwój skutecznej strategii przewodzenia i wpływu lidera w organizacji

Badanie 360 skierowane do menedżerów wysokiego szczebla

stopień zaawansowania
Human Synergistics Logo
Leadership Impact
Korzyści

Podniesiesz samoświadomość wpływu lidera na innych i na organizację. To narzędzie rozwojowe, które wskaże Ci efektywne strategie przewodzenia. Dzięki niemu zbudujesz osobiste zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności lidera za profil kultury organizacji.

Formuła

Badanie w formule 360 zawierające ocenę 12 współpracowników. Dostępny jest raport indywidualny oraz 2 podręczniki do samorozwoju, a także indywidualna sesja feedbackowa po badaniu.

Leadership Influence Assessment

Budowanie marki osobistej lidera

Autodiagnoza efektywności działań budujących zasięg i wizerunek lidera w organizacji i poza nią

stopień zaawansowania
ICAN Institute Diagnostics Logo
Leadership Influence Assessment
Korzyści

Narzędzie mierzy dwie kluczowe składowe silnej marki osobistej lidera: zasięg i wizerunek. Na podstawie wyników badania zaplanujesz działania budujące markę osobistą.

Formuła

Ankieta do samooceny działań lidera wraz z raportem indywidualnym. W ramach grupowej sesji feedbackowej po badaniu opracujesz osobisty plan rozwojowy.

Coach Co-Achieving

Motywowanie zespołów i jednostek

Gra symulacyjna skierowana do liderów

stopień zaawansowania
Human Synergistics Logo
Coach Co-Achieving
Korzyści

Zbadasz osobiste przekonania i założenia liderów, a także ich efektywność w obszarze coachingu i motywowania innych. Narzędzie kształtuje umiejętności coachingowe i motywacyjne liderów z nastawieniem na osiąganie celów.

Formuła

Indywidulane i grupowe ćwiczenie dla liderów (ok. 3 godz.), które mogą być stosowane jako „icebreaker”, przeprowadzane w formie krótkiej ankiety papierowej (tylko stacjonarnie).

Personal Communiaction Style

Diagnoza osobistego stylu komunikacji

Narzędzie przeznaczone dla jednostek i zespołów

stopień zaawansowania
ICAN Institute Diagnostics Logo
Personal Communiaction Style
Korzyści

Badanie określa indywidualny profil komunikacji uczestnika na podstawie stylów komunikacji. Dostarcza wiedzy o wzorcach komunikacji i wskazuje kierunki rozwoju w celu podniesienia zdolności sprawnego porozumiewania się.

Formuła

Badanie ankietowe online. Uczestnicy otrzymują indywidualny raport profilu komunikacji, który służy jako materiał wyjściowy do pracy warsztatowej z obszaru komunikacji i budowania relacji.

NeuroColor

Budowanie inkluzywnych zespołów opartych na efektywnej komunikacji

Badanie skierowane do jednostek i zespołów

stopień zaawansowania
NeuroColor Logo
NeuroColor
Korzyści

Badanie określa główne style komunikacji i jej składowe oparte na neuronauce w celu zwiększenia efektywności jednostki. Buduje świadomość o czynnikach stresu i osobistych talentach wynikających z profilu osobowości.

Formuła

Badanie ankietowe online. Uczestnicy otrzymują raport indywidualny wraz sesją feedbackową.

MTQ+

Budowanie siły i odporności psychicznej

Badanie skupia się na zarządzaniu dobrostanem psychicznym jednostki

stopień zaawansowania
AQR International Logo
MTQ+
Korzyści

To narzędzie mierzące siłę i odporność psychiczną pracownika. Wskazuje także obszary wpływające na dobrostan psychiczny uczestnika.

Formuła

Badanie ankietowe online. Uczestnicy otrzymują raport indywidualny wraz sesją feedbackową.

NeuroColor

Budowanie inkluzywnych zespołów opartych na efektywnej komunikacji

Badanie skierowane do jednostek i zespołów

stopień zaawansowania
Neurocolor Logo
NeuroColor
Korzyści

Badanie określa główne style komunikacji i jej składowe oparte na neuronauce w celu zwiększenia efektywności jednostki. Buduje świadomość o czynnikach stresu i osobistych talentach wynikających z profilu osobowości.

Formuła

Badanie ankietowe online. Uczestnicy otrzymują raport indywidualny wraz sesją feedbackową.

Group Styles Inventory

Pomiar efektywności zespołu

Autodiagnoza zespołowego stylu działania i myślenia

stopień zaawansowania
Human Synergistics Logo
Group Styles Inventory
Korzyści

Badanie rozwija efektywność grupy i jej umiejętności rozwiązywania problemów. Angażuje wszystkich członków zespołu i dostarcza wiedzy o ich wpływie na efektywność zespołu.

Formuła

Badanie grupowe i indywidualne z możliwością rozbudowania o grę symulacyjną. Dostarcza ilościowych miar efektywności zespołu, przez co umożliwia porównania efektywności między zespołami lub w czasie.

Survival Simulation

Budowanie efektywnego zespołu

Gra zespołowa

stopień zaawansowania
Human Synergistics Logo
Survival Simulation
Korzyści

Gra poszerza świadomość uczestników o ich wpływie na efektywność zespołu poprzez zabawę i pracę nad realnym problemem zespołowym. Dostarcza wiedzy o czynnikach decydujących o skuteczności zespołu.

Formuła

Symulacyjna gra zespołowa z możliwością podziału na kilka grup. Gra jest częścią stacjonarnego warsztatu z obszaru efektywności zespołowej.

Network Perspective

Usprawnianie wydajności zespołu

Analiza działań i procesów w zespole

stopień zaawansowania
Network Perspective Logo
Network Perspective
Korzyści

Wkrótce...

Formuła

Wkrótce...

Organizational Culture Inventory

Badanie pożądanej i obecnej kultury organizacji

Narzędzie

Human Synergistics Logo
Organizational Culture Inventory
Korzyści

Narzędzie określa pożądaną i obecną kulturę organizacji wskazując na obecność konstruktywnych zachowań. Angażuje wszystkich pracowników do świadomego tworzenia kultury organizacji.

Formuła

Badanie ankietowe w całej organizacji lub jej części. Na podstawie raportu z wynikami badania przeprowadzimy warsztaty dla kadry zarządczej wypracowujące cele i działania pożądanej kultury organizacji.

Organizational Effectiveness Inventory

Badanie efektywności czynników kształtujących kulturę organizacji

Diagnostyka

Human Synergistics Logo
Organizational Effectiveness Inventory
Korzyści

Badanie określa czynniki sprawcze wpływające na kulturę organizacji i jej efektywność, dzięki czemu jest cennym wsparciem przy planowaniu działań rozwijających pożądaną kulturę organizacji.

Formuła

Badanie ankietowe w całej organizacji lub jej części, które jest uzupełnieniem badania OCI. Po badaniu opracowujemy raport zbiorczy wraz z warsztatem grupowym.

Diversity & Inclusion Assessment

Badanie kultury inkluzywnej

Diagnoza Diversity & Inclusion Assessment mierząca skuteczność działań D&I

ICAN Institute Diagnostics Logo Human Synergistics Logo
Diversity & Inclusion Assessment
Korzyści

Mierzy działania organizacji i zachowania pracowników, które wspierają kulturę inkluzywną. Dostarcza także informacji o wpływie inkluzywnych działań organizacji na efektywność pracowników.

Formuła

Badanie ankietowe w całej organizacji lub jej części, które jest uzupełnieniem badania OCI. Uczestnicy otrzymują raport zbiorczy i biorą udział warsztacie grupowym.

Badania custom w wybranych obszarach

Możemy przeprowadzić diagnozę w zakresie doświadczeń pracowników, cyfryzacji, innowacji

ICAN Institute Diagnostics Logo
Korzyści

Zaprojektujemy badanie organizacji dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Masz nasze wsparcie merytoryczne i techniczne przy tworzeniu badania i analizowaniu wyników.

Formuła

Badanie ankietowe na wybranej platformie. Opracujemy dla Ciebie raport podsumowujący wyniki badania wraz z warsztatem.

Pobierz bezpłatny katalog i zobacz,
co możemy zrobić dla Ciebie i Twojej firmy!

Pobierz katalog

Co wyróżnia naszą diagnostykę indywidualną i organizacji?

Diagnoza pozwala uzyskać nową perspektywę patrzenia na efektywność jednostek i na samą organizację poprzez wykrycie blokad wzrostu oraz zdefiniowanie silnych i słabych stron.

Ikona wykresu
Podejście evidence-based

Korzystamy z rozwiązań diagnostycznych opartych na naukowym podejściu, które jest zweryfikowane statystycznie.

Ikona biura
Dedykowane rozwiązania dla biznesu

Proponowane narzędzia diagnostyczne dostarczają wiedzy i porównań do grup odniesienia (benchmarking) na podstawie wieloletnich badań na rynku polskim i światowym.

Ikona cyklu
Holistyczne podejście do rozwoju

Diagnostyka jest integralną częścią naszych programów rozwojowych i szkoleń na każdym ich etapie – od planowania działań rozwojowych, poprzez uczenie się z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych, aż do monitorowania postępów.

Poznaj kilka faktów o naszej diagnostyce

Sprawdź nasze osiągnięcia w obszarze diagnostyki w ostatnich 5 latach.

50+

dla tylu firm zrealizowaliśmy projekty diagnostyczne

Ponad połowa

naszych klientów powtórzyła badania diagnostyczne

56%

badań diagnostycznych dotyczyło pomiaru kompetencji menedżerskich

Nasi partnerzy – międzynarodowe firmy badawcze

Oprócz autorskich badań wykorzystujemy narzędzia diagnostyczne na licencji naszych partnerów

logo Human Synergistics

Human Synergistics

Changing the World — One Organization at a Time

Organizacja założona w USA w 1971 roku (50+ lat na rynku!) działająca w obszarze rozwoju organizacji

Specjalizacja: rozwój i pomiar kultury organizacji, strategii managerskich, synergii zespołów i osobistych stylów zachowań i efektywności

logo NeuroColor

NeuroColor

If You Understand How the Brain Works, You Can Reach Anyone

Organizacja założona w USA w 2009 roku wdrażająca badania neuronauki do biznesu

Specjalizacja: wykorzystanie badań neuroscience do usprawniania komunikacji interpersonalnej i zaangażowania pracowników w biznesie

logo TEC Leadership Institute

TEC Leadership Institute

New Ways of Working & the Future of Work

Ponad 30-letnie doświadczenie w doradztwie i wdrażaniu rozwiązań rozwojowych w globalnych organizacjach

Specjalizacja: Rozwój organizacji i liderów zorientowane na kompetencje przyszłości, transformację cyfrową, zwinność i innowację

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?

Wspólnie omówimy Twoje potrzeby i dobierzemy badanie, które przełoży się na podniesienie konkurencyjności Twojej organizacji.

Wypełnij formularz,
a my skontaktujemy się z Tobą!

Często zadawane pytania

Badanie diagnostyczne warto zaproponować w pierwszej kolejności kadrze zarządczej i kluczowym menedżerom. Ta grupa ma największy wpływ na zmianę w organizacji i jednocześnie może świadomie wspierać diagnostykę menedżerów na niższych szczeblach.

Każde badanie diagnostyczne należy rozpocząć od wyznaczenia celów projektu badawczego, określeniu grupy celowej i czasu realizacji. W kolejnym kroku przeprowadzamy badanie diagnostyczne (najczęściej badanie ankietowe). Efektem badania jest raport podsumowujący wyniki diagnozy. W przypadku diagnostyki indywidualnej uczestnicy mają możliwość omówienia wyników badania na sesji feedbackowej lub w ramach warsztatów grupowych. Ostatnim krokiem w badaniu diagnostycznym jest określenie priorytetowych działań i strategii ich wdrożenia.

Proces badania organizacji trwa ok. 2 miesiące. W tym czasie uczestnicy biorą udział w sesji wprowadzającej do badania, wypełniają kwestionariusz ankietowy, prowadzone są warsztaty podsumowujące wyniki i określane działania rozwojowe.

Cały proces badania diagnostycznego może odbyć się zdalnie. Decyzja o spotkaniu na miejscu i formie warsztatów czy sesji feedbackowych zależy od preferencji klienta.

Zdecydowanie tak. ICAN jako firma szkoleniowa dokłada wszelkich starań, by wspierać organizacje we wdrażaniu zmiany na każdym jej etapie. Poza wstępną diagnostyką oferujemy szkolenia grupowe, programy rozwojowe, spersonalizowane szkolenia online i inne formy rozwoju organizacji. Jeśli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z nami bezpośrednio poprzez formularz na stronie.

Tak. Wszystkie nasze badania diagnostyczne są całkowicie poufne, a wyniki diagnozy są własnością uczestników. Podmiot zlecający badanie i dane zebrane w ramach projektu są chronione w ramach klauzuli RODO.

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie. Wypełnienie go zajmie Ci tylko chwilę