Wypróbuj subskrypcję ICAN Business Insight za darmo przez 14 dni!

Fundacja Rozwoju Przywództwa i Technologii ma na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, a także szerzenie idei dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami i prowadzenia działalności gospodarczej. Krąg działań Fundacji obejmuje także wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, gdyż pragniemy rozpowszechniać i wdrażać nowe rozwiązania technologiczne w praktyce gospodarczej. Przybliżamy wiedzę o sposobach implementowania na rodzimy grunt technologii, które podbiły światowy biznes i pozwalają zagranicznym firmom uzyskiwać znakomite wyniki.

Mając na uwadze dobro gospodarki i rynku pracy, działamy również w obszarze zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą poprzez edukację i wspieranie rozwoju zawodów powstających w związku ze zmianą technologiczną.

Przejdź na stronę Fundacji Rozwoju Przywództwa i Technologii