Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Marcin Słomski

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Marcin Słomski, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Finanse
  • Zarządzanie wartością spółek
  • Strategia
  • Zarządzanie przychodami i pricingiem
Zobacz publikacje eksperta

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów ukierunkowanych na zwiększanie wartości firm. Jest nietypowym finansistą – więcej czasu poświęca na kontakty z osobami odpowiedzialnymi za marketing i sprzedaż niż z księgowymi. Obecnie pełni funkcję partnera zarządzającego w Private Venture Partners – search fund, który we współpracy z prywatnymi inwestorami (Business Angels) inwestuje w polskie spółki.

Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów corporate finance oraz transakcji M&A. Uczestniczył w ponad 80 projektach obejmujących przejęcia, sprzedaż i fuzje spółek, pozyskiwanie finansowania, restrukturyzację zadłużenia, transakcje typu joint venture. Projekty realizował dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw zarówno w roli doradcy (CET – Clairfield International), jak i dyrektora finansowego oraz dyrektora controllingu. Z ICAN Institute jest związany od 2014 roku. Prowadzi zajęcia i warsztaty dotyczące tematyki finansowej, zarządzania wartością spółek, strategią, zarządzania przychodami i pricingiem.

Posiada międzynarodowe kwalifikacje ACCA, studiował na INSEAD (alumni CGM’16), IE Business School (programy Private Equity oraz Venture Capital), ukończył studia podyplomowe Prawo dla Menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego, Finanse Międzynarodowe i Bankowość na Uniwersytecie Gdańskim, studiował również na MGIMO w Moskwie.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.