Katarzyna Kłoskowska-Kustosz

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Katarzyna Kłoskowska-Kustosz, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Przywództwo
  • Style zarządzania
  • Odporność psychiczna
  • Wypalenie zawodowe

Executive coach i doradca w obszarze zarządzania ludźmi. Dzięki współpracy z Uniwersytetem w Hull i brytyjską firmą AQR Ltd. wprowadziła na polski rynek unikalne na skalę światową narzędzia: MTQ48 służące do badania siły i odporności psychicznej oraz Integrated Leadership Measure – ILM72 badające styl zarządzania i skuteczność przywódczą. W obu obszarach przebadała polską populację pracującą. Diagnozuje i rozwija siłę i odporność psychiczną, prowadzi warsztaty z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Jest autorką licznych publikacji prasowych i książek, m.in.: „Jak przeżyć w organizacji?”, „Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych” (współautorka) oraz „Developing Mental Toughnes” pod redkacją P. Clougha i D. Strycharczyka.