Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Katarzyna Kłoskowska-Kustosz

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Katarzyna Kłoskowska-Kustosz, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Przywództwo
  • Style zarządzania
  • Odporność psychiczna
  • Wypalenie zawodowe
Zobacz publikacje eksperta

Executive coach i doradca w obszarze zarządzania ludźmi. Dzięki współpracy z Uniwersytetem w Hull i brytyjską firmą AQR Ltd. wprowadziła na polski rynek unikalne na skalę światową narzędzia: MTQ48 służące do badania siły i odporności psychicznej oraz Integrated Leadership Measure – ILM72 badające styl zarządzania i skuteczność przywódczą. W obu obszarach przebadała polską populację pracującą. Diagnozuje i rozwija siłę i odporność psychiczną, prowadzi warsztaty z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Jest autorką licznych publikacji prasowych i książek, m.in.: „Jak przeżyć w organizacji?”, „Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych” (współautorka) oraz „Developing Mental Toughnes” pod redkacją P. Clougha i D. Strycharczyka.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.