Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Izabela Stachurska

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Izabela Stachurska, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Przywództwo kadry zarządzającej, kierowniczej i akademickiej
  • Transformacja kultury organizacyjnej
  • Diagnoza kompetencji i zachowań przywódczych
  • Zarządzanie zespołem
  • Coaching indywidualny
  • Coaching zespołów
Zobacz publikacje eksperta

Specjalizuje się w tematyce przywództwa, transformacji kultury organizacyjnej, tworzenia systemów i procesów zarządzania oraz budowania zaangażowania i pracy z zespołem. Prowadzi badania określające poziom kompetencji przywódczych i zachowań ograniczających lidera - Leadership Circle Profile™ (dla liderów i menedżerów) oraz Collective Leadership Assessment™ określające kulturę przywództwa w całej organizacji.

Jest ambasadorką The Leadership Circle w Polsce, współprowadzi certyfikacje The Leadership Circle dla liderów i coachów z różnych krajów, m.in. Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji, Japonii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Jest też twórczynią autorskich programów przywództwa.

Z sukcesem wspierała klientów takich firm jak: Veolia, EY, ALSTOM, Astra Zeneca, Polpharma Biologics, DOZ, BASF, UNIQA, Santander, Suez, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Warner Music International, Artystyczna Podróż Hestii, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Przez wiele lat związana z The British Council, Instytutem Adama Mickiewicza, zdobyła także doświadczenie w pracy w UK Trade and Investment w Nowym Jorku. Obecnie pracuje nad pierwszą własną publikacją w obszarze przywództwa.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.