Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Piotr Grocholiński

Ekspert w zakresie projektowania z wykorzystaniem design sprint, współzałożyciel społeczności klientocentryczni
Piotr Grocholiński, Ekspert w zakresie projektowania z wykorzystaniem design sprint, współzałożyciel społeczności klientocentryczni

Obszary eksperckie:

  • Metody projektowe oparte na klientocentryczności
  • Kultura innowacji

Posiada 20-letnie doświadczenie biznesowe. Odpowiadał za tworzenie strategii i modeli biznesowych, segmentację, zarządzanie produktem oraz przeprowadzanie zmian w organizacji. Pracował w środowiskach wielokulturowych, m.in. w ING Bank Śląski, Nordea Bank, LG Petro Bank oraz jako niezależnie wsparcie biznesowe dla firm z różnych sektorów (m.in. bankowość, energetyka, edukacja, turystyka, NGO, budownictwo, usługi medyczne, branża kreatywna). Dzięki praktyce biznesowej i projektowej (Design Sprint/Design Thinking/Service Design) skutecznie łączy obszar biznesowy z procesami projektowania. Pomaga liderom i ich zespołom przechodzić proces transformacji, patrzeć oczami klienta, wdrażać metody projektowe oparte na klientocentyczności oraz wzmacniać kulturę innowacji.

Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Szkole Filmowej w Łodzi. Współautor książki „Poradnik Design Thinking, czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie”, a także współzałożyciel społeczności Klientocentryczni.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.