Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Grzegorz Łapiński

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Grzegorz Łapiński, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Nowoczesne zarządzania sprzedażą: strategia, zespół, procesy sprzedażowe
  • Marketing
  • Produkty
  • Operacje
Zobacz publikacje eksperta

Praktyk biznesu i menedżer z 22-letnią praktyką. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Grecji i Irlandii. Sprawował różne funkcje w zarządach i radach nadzorczych międzynarodowych korporacji. Obecnie jest wiceprezesem zarządu w Polskie ePłatności SA. Wcześniej pracował w First Data/PolCard, gdzie pełnił rolę wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego pionu sprzedaży, a także dyrektora finansowego oraz prezesa First Data Poland Holding. Związany był też z branżą doradczą - w EY zajmował stanowisko Senior Managera.

Ukończył Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz studia Executive MBA University of Chicago Booth School of Business. Jest członkiem zrzeszonym w Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz stypendystą University College Galway.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.