Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Agnieszka Bochacka

Ekspertka w obszarze cyfrowej transformacji, MBA Digital Transformation
Agnieszka Bochacka, Ekspertka w obszarze cyfrowej transformacji, MBA Digital Transformation

Obszary eksperckie:

  • Transformation management
  • Technology strategy & management
  • Pmo, program & project management

Pasjonatka projektowania i przeprowadzania transformacji cyfrowej w złożonych środowiskach w celu zapewnienia wzrostu wydajności i realizacji celów. Prowadziła wielopoziomowe projekty cross-funkcjonalne w celu wykorzystania potencjału i wspierania znaczącego wzrostu organizacji przy użyciu i rozwijaniu innowacyjnych narzędzi i metodologii.

Liderka skoncentrowana na wspieraniu talentów ludzi i nadawaniu najwyższej wydajności zarówno jednostkom, jak i zespołom. Innowatorka, pomagająca organizacjom osiągnąć rentowność biznesową poprzez wdrażanie strategicznych zmian z pomocą technologii.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.