Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Marek Gliwny

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Marek Gliwny, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Akademie talentowe
  • Sprzedaż B2B
  • Mentoring
  • Komunikacja
  • Negocjacje
  • Motywacja
  • Inteligencja emocjonalna i społeczna
  • Wywieranie wpływu
  • Praca zespołowa
  • Psychologiczna diagnoza kompetencji
Zobacz publikacje eksperta

Praktyk biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem w sprzedaży, zarządzaniu oraz wdrażaniu strategii w sektorze bankowym. Pracował w renomowanych bankach (m.in. HSBC Bank Polska, BRE Bank SA, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank Polska SA), zarządzając jednostkami terenowymi, regionalnymi oraz ogólnopolską siecią liczącą 160 placówek. Opracowywał i wdrażał nowe strategie biznesowe, a także modyfikował i optymalizował istniejące. Zajmował się również podnoszeniem standardów jakości obsługi w oddziałach i call center.

Z wykształcenia psycholog i członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Jest absolwentem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), programu SPIN Technika Efektywnej Sprzedaży oraz Huthwaite International. Uzyskał tytuł MBA US i Manchester Metropolitan University. Od 6 lat prowadzi szkolenia jako Certyfikowany Profesjonalny Trener Biznesu. Specjalizuje się w praktycznym zastosowaniu psychologii w pracy menedżera i w naukowo zweryfikowanych metodach oceny potencjału pracowników.

Regularnie publikuje artykuły w fachowej prasie, m.in. w „Gazecie Bankowej”, „Miesięczniku Bank”, „Szefie sprzedaży” oraz „Personelu i Zarządzaniu”.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.