Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

dr Maria Mycielska

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
dr Maria Mycielska, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Kultura organizacyjna
  • Podnoszenie efektywności przywódczej
  • Umiejętności prezentacji
  • Praca zespołowa - assessment kompetencyjny
Zobacz publikacje eksperta

Socjolog, doktor nauk ekonomicznych, od niemal 20 lat specjalizuje się obszarze kultury organizacyjnej i przywództwa. Korzysta z własnego doświadczenia menedżerskiego, które zdobywała w Polsce i w Wielkiej Brytanii w międzynarodowych korporacjach.

Prowadziła projekty rozwojowe w 16 krajach na świecie, m.in. w Indiach, Tajlandii i Chinach. Pracuje z organizacjami i liderami w roli konsultanta i indywidualnego trenera. Wspierała wiele uznanych firm, m.in. Deloitte, E&Y, Crédit Agricole, Reiffeisen Polbank, Estée Lauder Companies, ING, Żywiec, Abbott, Shell, Fujitsu, Philips, Dell Computers, SAS Institute, Volvo Auto Polska. Posiada wiele międzynarodowych certyfikatów oraz akredytacji trenerskich, konsultingowych i coachingowych (International Coaching Community, Londyn).

Jest autorką wielu publikacji, w tym pracy naukowej dotyczącej wpływu przywództwa na klimat organizacyjny i dwóch podręczników akademickich. Jej najnowsza książka „Praktyczny podręcznik zarządzania kulturą firmy. Doświadczenia firm w Polsce” łączy teoretyczne podejście do kultury organizacyjnej z praktycznym jej wdrażaniem w polskich firmach.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.