Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

dr Maria Mycielska

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
dr Maria Mycielska, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Kultura organizacyjna
  • Podnoszenie efektywności przywódczej
  • Umiejętności prezentacji
  • Praca zespołowa - assessment kompetencyjny
Zobacz publikacje eksperta

Socjolog, doktor nauk ekonomicznych, absolwentka uniwersytetów w Polsce i Wielkiej Brytanii. Od niemal 20 lat specjalizuje się obszarze kultury organizacyjnej i przywództwa. Korzysta z własnego doświadczeniem menedżerskiego w międzynarodowych korporacjach Xerox i Coca-Cola w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Autorka najnowszej książki „ Praktyczny podręcznik zarządzania kulturą firmy.

Doświadczenia firm w Polsce”, która łączy teorię z praktyką w polskim kontekście. Posiada wiele międzynarodowych certyfikatów oraz akredytacji (m.in. International Coaching Community, Londyn).

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.