Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

dr Patrycja Olchowska

Wykładowca i praktyk biznesowy wspierający zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie
dr Patrycja Olchowska, Wykładowca i praktyk biznesowy wspierający zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie

Obszary eksperckie:

  • Zarządzanie innowacją
  • Zarządzanie projektami innowacyjnymi
  • Komunikacja interesariuszy
  • Zwinne strategie w dynamicznym świecie

Od 10 lat doradza przedsiębiorcom jak tworzyć i rozwijać nowe produkty i usługi z zaangażowaniem szerokiego grona interesariuszy oraz jak zarządzać multidyscyplinarnymi zespołami. Współpracuje ze środowiskiem biznesowym i naukowym usprawniając ich komunikację i zwiększając szansę na osiągnięcie celów projektu. Jako wykładowca akademicki uczy pokolenie Z jak zarządzać projektami i innowacją w przedsiębiorstwie. Jest zwolennikiem holistycznego podejścia do produktu oraz metody value co-creation. Współpracowała ze startupami, inwestorami, uczelniami oraz przedsiębiorcami z różnych branż jako konsultant i kluczowa kadra zarządzająca. Była doradcą proinnowacyjnym Instytucji Otoczenia Biznesu przy Ministerstwie Technologii i Przedsiębiorczości. Pomaga tworzyć produkty dostosowane do rynku i efektywnie zarządzać dostarczającymi je przedsiębiorstwami pracując w oparciu o metody Lean Start up i design thinking.

Absolwentka programu Europejskiej Akademii Dyplomatycznej, MANAGMENT 2014 ICAN Institute, certyfikowany egzaminator Lean Office, KAIZEN Facylitator, Design Thinking (Google). Project Manager pracujący w metodologii Agile oraz Prince 2.

Zaangażowana społecznie we wsparcie osób ze spektrum autyzmu. Wspiera przedsiębiorstwa, zwłaszcza z obszaru nowych technologii, w zarządzaniu talentami osób neuroróżnorodnych i wykorzystaniem ich potencjału w miejscu pracy.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.