Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Anna Connor-Łakomy

TRENERKA, KONSULTANTKA NEUROCOLOR, CERTYFIKOWANY SCRUM MASTER I ASSESSOR
Anna Connor-Łakomy, TRENERKA, KONSULTANTKA NEUROCOLOR, CERTYFIKOWANY SCRUM MASTER I ASSESSOR

Obszary eksperckie:

  • Neuroprzywództwo
  • Komunikacja
  • Współpraca
  • Zarządzanie różnorodnością
  • Rozwój potencjału
Zobacz publikacje eksperta

Konsultantka, Trenerka i Badaczka specjalizująca się w neuronauce, metodach pracy opartych na mózgu oraz ich zastosowaniu w biznesie i samorozwoju. Pracuje na kanwie samoświadomego, autentycznego przywództwa, wspiera w rozwoju i buduje efektywne, różnorodne zespoły oraz zapewnia wyniki dzięki precyzyjnej głębokiej diagnozie, wzrostowi świadomości i komunikacji. Jedna z nielicznych certyfikowanych w Europie konsultantek Neurocolor – najnowszemu narzędziu sięgającemu do budujących nas hormonów i neuroprzekaźników w celu zidentyfikowania unikatowego rysu potrzeb i motywów. Jest także certyfikowanym Scrum Masterem i Assessorem.

W latach 2017-2022 odpowiedzialna za stworzenie i rozwój linii diagnostyki organizacyjnej w dziale projektów konsultingowych ICAN, twórca i lider NeuroLab® - współpraca z ekspertami akademickimi i branżowymi nad przełożeniem neuronauki na środowisko biznesowe. W ciągu ostatnich 10 lat zrealizował ponad 200 projektów zindywidualizowanych badań, oceny i rozwoju kompetencji w Polsce i za granicą (Europa, Ameryka, Azja).

Socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz PR i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Northeastern Illinois University w Chicago. Doktorantka na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, specjalizująca się w badaniach tożsamości i digitalizacji.

Pracuje w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.