Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Lidia Czarkowska

Psycholog, socjolog, antropolog; konsultant, trener, coach, mentor i superwizor
Lidia Czarkowska, Psycholog, socjolog, antropolog; konsultant, trener, coach, mentor i superwizor

Obszary eksperckie:

  • Neuroprzywództwo
  • Inteligencja emocjonalna
  • Budowanie zespołów
  • Komunikacja i współpraca w zespole
  • Rozwiązywanie konfliktów i facylitacja porozumienia w zespole
  • Motywacja i dobrostan psychiczny
  • Osobista efektywność
  • Zarządzania sobą

Od ponad 20 lat wspiera rozwój ludzkiego potencjału. Założycielka i dyrektor w latach 2010-2018 Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, Twórca i kierownik trzech kierunków studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny, Coaching menedżerski oraz Mentoring, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Posiada głęboką wiedzę, popartą długoletnią praktyką z zakresu psychologii biznesu, socjologii, antropologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz rozwoju potencjału człowieka.

Prowadzi coachingi, mentoring, warsztaty, superwizje oraz zespołowe i indywidualne programy rozwojowe dla liderów i wyższej kadry menedżerskiej, wdraża coachingowe modele do pracy nad strategią na poziomie zarządów.

Jest założycielką i redaktorem naczelnym pierwszego w Europie naukowego, punktowanego czasopisma Coaching Review oraz akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu.

Prowadzi także coachingi zespołowe lub indywidualne oraz mentoring w zakresie rozwoju osobistego kapitału przywódczego dla top menedżerów i rozwoju ludzkiego potencjału dla specjalistów HR.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.