Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Krzysztof Sobieszek

Dyrektor strategiczny w Zenith Optimedia Group
Krzysztof Sobieszek, Dyrektor strategiczny w Zenith Optimedia Group

Zarządza obszarem transformacji biznesowej i doradztwa strategicznego w ramach grupy Publicis Media. Autor projektów badawczych, publikacji naukowych i branżowych. Zagorzały propagator metod naukowych i analitycznych w marketingu. Członek zarządu IAB Polska w latach 2010–2013. Pracował również w domu mediowym Mindshare, gdzie współtworzył strategie takich marek jak Ford, Volvo, Nike, Samsung, VW Bank, IBM, Lenovo

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.