Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Magdalena Firlit

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Magdalena Firlit, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Metodyka Scrum
  • Transformacja organizacji i zespołów w kierunku agile
Zobacz publikacje eksperta

Jest akredytowanym Professional Scrum Trenerem w Scrum.org, gdzie również pełni rolę tzw. "stewarda" curriculum akredytowanego kursu Professional Agile Leadership - Essentials. Od 4 lat prowadzi również swoją firmę magdalenafirlit.com, która oferuje szkolenia akredytowane, dedykowane oraz transformacje Agile dla firm.

Magdalena posiada ponad 21 lat doświadczenia zawodowego od momentu zakończenia studiów. Od 2009 roku pracuje w środowiskach Agile, szkoli i konsultuje w Polsce oraz na świecie. Jest również międzynarodowym prelegentem na konferencjach, gościnnym wykładowcą, mentorem oraz coachem. Skupia się na zwinnym, empirycznym podejściu w organizacjach podczas transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem zwinności biznesowej, podejmowania decyzji opartego na faktach oraz zaangażowaniem zarządu w zmianę poprzez cele.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.