Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Magdalena Firlit

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Magdalena Firlit, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Metodyka Scrum
  • Transformacja organizacji i zespołów w kierunku agile
Zobacz publikacje eksperta

Professional Scrum Trainer, Agile tranformation consultant, trener, mentor, life oraz business coach (ICF). Wykładowca na kierunku studiów podyplomowych dla menedżerów „Holilider”. Prowadzi akredytowane szkolenia Scrum.org (m.in. PALI; PSMI,II,III; PSPOI,II,III).

Specjalizuje się w transformacji organizacji i zespołów w kierunku agile. Współpracuje z korporacjami, średnimi oraz małymi firmami, również start-upami, prowadząc komunikację na wszystkich szczeblach.

Występuje na konferencjach, spotkaniach tzw. Community of Practice oraz prowadzi warsztaty. Przeszkoliła kilka tysięcy osób dla polskich i międzynarodowych firm. Uhonorowana tytułem „Strong Women In IT” w raporcie stworzonym przez Come Creations Group.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.