Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Jagna Ambroziak

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Jagna Ambroziak, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Work-life balance
  • Komunikacja
  • Zarządzanie relacjami
  • Odporność psychiczna
Zobacz publikacje eksperta

Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu przy Laboratorium Psychoedukacji. Odbyła staże w Szpitalu Uniwersyteckim w Lozannie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobowości oraz na Oddziale Psychosomatycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Wcześniej związana z Centrum Biomedycznym Promenada oraz Instytutem Psychoimmunologii, dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii.

Pomaga w szeroko pojętym rozwoju oraz osiąganiu trwałej zmiany zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jako pierwsza osoba w Polsce i jedna z trzech w Europie zdobyła certyfikat coacha Integral Coaching Canada, instytucji będącej trzonem Katedry Coachingu w Instytucie Integralnym w Boulder oraz Uniwersytetu JFK w San Francisco. Jest autorką wielu artykułów i felietonów poświęconych rozwojowi osobistemu.

Uważa, że coaching - rozumiany jako osiąganie optymalnej efektywności w realizacji celów własnych i korporacji - to naturalny etap na drodze rozwoju liderów. Posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze.W ICAN Institute prowadzi zajęcia z zarządzania relacjami dla nowo mianowanych menedżerów.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.