Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Anna Talarczyk

Ekspert ds. zarządzania doświadczeniem klienta
Anna Talarczyk, Ekspert ds. zarządzania doświadczeniem klienta

Obszary eksperckie:

  • Zmiana kultury organizacyjnej - budowa kultury klientocentrycznej
  • Strategia zarządzania doświadczeniami klienta
  • Zarządzanie reklamacjami
  • Design thinking

Szkolenia:

Manager z wieloletnią praktyką w międzynarodowych korporacjach w sektorze usług (Santander, Pekao S.A., Credit Agricole, EuroBank, Tchibo, DHL). Specjalizuje się w budowie kultury klientocentrycznej (CEM, CX, UX). Tłumaczy cel i konieczność wprowadzania rozwiązań w oparciu o zdiagnozowane potrzeby klientów.

Rozwija umiejętności menedżerów i pracowników w zakresie opracowywania i wdrażania strategii zarządzania doświadczeniami klienta bazującej na: pomiarze satysfakcji i lojalności klientów, upraszczania komunikacji z klientami i pracownikami, optymalizacji i cyfryzacji procesów sprzedażach i obsługowych.

Wspiera firmy w minimalizacji przyczyny powstawania problemów oraz negatywnego wpływu reklamacji na wizerunek firmy. Uczy jak zaprojektować, monitorować i raportować efekty wdrożonych działań (NPS, CSAT) oraz wykorzystać do budowy przewagi konkurencyjnej firmy. Motywuje do działania poprzez wskazywanie korzyści wynikających z wprowadzenia zmian. Opracowuje autorskie programy rozwojowe, oparte na diagnozie stanu aktualnego przedsiębiorstwa, obowiązującego prawa i standardów oraz najlepszych praktyk wdrażanych na rynku. Uwzględnia w nich również trendy i wyzwania wynikające z efektów zmian w zachowaniach nabywczych klientów.

Posiada kompetencje i warsztat wykładowcy oraz wieloletnie doświadczenie, który umożliwiają jej realizację usług edukacyjnych na najwyższym poziomie, zarówno autorskich, jak i zleconych. Pracuje jako wykładowca dla SGH w Warszawie– studia podyplomowe „Zarządzanie satysfakcją klienta” oraz SWPS w Warszawie i w Poznaniu – studia podyplomowe Design Thinking.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.