Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Paula Wąsowska, DBA

Ekspertka w obszarze strategii, nowych technologii, perswazji i komunikacji biznesowej

Jest doświadczonym wykładowcą, trenerem, mówcą publicznym, moderatorem oraz uczestnikiem dyskusji panelowych, konsultantem i ekspertem do spraw innowacji i strategii konkurencyjnej a także osobą prowadzącą konferencje, kongresy oraz warsztaty, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce, Europie Centralnej, rynkach wschodzących oraz Dolinie Krzemowej w Kalifornii.

Od początku kariery zawodowej, którą rozpoczęła w pierwszej połowie lat 90-ych, związana z branżą technologii internetowych. W Cisco Systems, z którym do 2014 roku była związana przez ponad 13 lat, pełniła funkcję dyrektora ds. rozwoju rynku Europy Środkowo-Wschodniej w ramach grupy doradczej Internet Business Solutions Group (IBSG). Wcześniej była, między innymi, współzałożycielką Internet Technologies Polska. Projektowała i implementowała model e-business oraz planowała strategię marketingu i sprzedaży dla Dell Computer Poland, współtworzyła strategię marketingową i komunikacyjną w firmie Nokia. Posiada tytuł Doctor of Business Administration (DBA) uzyskany w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest absolwentką Canadian Executive MBA University of Montreal, Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA), Protocol School of Washington oraz Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN Institute. Członek rad nadzorczych firm i instytucji pozarządowych, wiceprezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.