Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Paula Wąsowska

Ekspert w obszarze nowych technologii, perswazji i komunikacji biznesowej
Paula Wąsowska, Ekspert w obszarze nowych technologii, perswazji i komunikacji biznesowej

Absolwentka Canadian Executive MBA University of Montreal Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles oraz Protocol School of Washington. W sprzedaży specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności prowadzenia skutecznej rozmowy handlowej oraz wywierania wpływu. Doświadczony praktyk i trener biznesu. Członek rad nadzorczych firm i instytucji pozarządowych, wiceprezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mowcow w Polsce, certyfikowana jako Master NLP.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.