Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Joanna Pommersbach

Konsultant HR i trener przywództwa
Joanna Pommersbach, Konsultant HR i trener przywództwa

Obszary eksperckie:

  • Przywództwo
  • Inteligencja emocjonalna
  • Różnorodność i inkluzywność
  • Kultura organizacyjna
  • Budowanie zaangażowania

Ekspertka z bogatym doświadczeniem w pracy z Zarządami i Kadrami Zarządzającymi w obszarze poprawy efektywności przywódczej. Wielokrotnie wspierała organizacje w przygotowywaniu strategii HR-owej, modelowaniu kultury organizacyjnej wspierającej strategię firmy i zwiększającej zaangażowanie jej pracowników.

Specjalizuje się w Inclusion and Diversity, pomagając klientom w tworzeniu strategii D&I oraz prowadząc warsztaty i szkolenia D&I na wszystkich poziomach organizacji.

Ważną częścią praktyki Joanny jest coaching indywidualny w oparciu o podejście Leadership Impact, czyli dopasowanie stylów przywódczych do wyzwań biznesowych oraz coaching zespołowy według podejścia Prof. Richarda Hackmana „Top Team Effectiveness”.

Joanna zajmuje się szacowaniem ryzyka biznesowego związanego z zarządzaniem sukcesją, w tym procesów wspierających, takich jak przeglądy talentów.

Autorka i trener programów rozwojowych od ponad 20 lat, kilkadziesiąt zrealizowanych programów rozwojowych w sektorze finansowym, mediowym, przemysłowym, farmaceutycznym i retail.

Joanna pełniła kierownicze role w wiodących, międzynarodowych firmach doradczych na stanowisku szefa praktyki Leadership &Talent. Od ponad 20 lat Joanna wykłada na studiach International/Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie otrzymała wyróżnienie „Honorowy Wykładowca”.

Mówca na licznych konferencjach, w tym z udziałem Daniela Golemana.

Swoją ekspertyzą pomaga pełniąc funkcję Członka Rady (2012-2016) oraz konsultanta/trenera Fundacji Szkoła Liderów, flagowego programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia i wsparcie liderów realizujących swoje zadania, działalność w sferze publicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządowych.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.