Michał Kopczewski

Konsultant i trener
Michał Kopczewski, Konsultant i trener

Od ponad dwudziestu lat doradza przedsiębiorstwom w efektywnym zarządzaniu projektami, optymalizacji procesów biznesowych, a także pomaga firmom umiejętnie przeprowadzać zmiany. Swoją działalność konsultingową wzbogaca prowadzeniem szkoleń i warsztatów z obszaru efektywności zarządzania.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę doradczą rozpoczął w Arthur Andersen (1996), pracował także dla PricewaterhouseCoopers i IBM Business Consulting Services. W 2009 roku założył firmę Processum, specjalizującą się w doskonaleniu efektywności organizacji. Od wielu lat współpracuje z ICAN Institute jako wykładowca na otwartych i zamkniętych kursach menedżerskich, na których prowadzi szkolenia poświęcone efektywnemu zarządzaniu projektami i procesami. Prowadził zajęcia z zarządzania projektami na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Realizuje zlecenia konsultingowe, m.in. wdraża standardy zarządzania projektami, dostosowane do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw. Kierował wieloma projektami reorganizacyjnymi.

Autor książek „Alfabet zarządzania projektami”oraz „Praktyczne lekcje zarządzania projektami”, a także licznych artykułów z zakresu zarządzania. Prowadzi podcast „Prosto o projektach”, poświęcony dobrym praktykom w projektach (www.prostooprojektach.pl).

Jest prezesem Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie. Zajmuje się popularyzacją gry w golfa. Jest autorem książki „Czego uczy nas golf?” (Processum, 2017), dostępnej na stronie internetowej www.golfuczy.pl. Jest także drugim Polakiem (2003), który ukończył biegowy Maraton Piasków (Marathon des Sables) na Saharze.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.