Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

dr hab. Marcin Gołembski

Badacz i wykładowca akademicki, trener, konsultant
dr hab. Marcin Gołembski, Badacz i wykładowca akademicki, trener, konsultant

Obszary eksperckie:

  • Zarządzanie zespołem
  • Rozwój talentów
  • Projektowanie i realizacja funkcji HR
  • Coaching
  • Motywowanie i budowanie zaangażowania
  • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Współlider inicjatywy Wsparcie Decyzji (www.wsparciedecyzji.pl) , doktor habilitowany nauk ekonomicznych – pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, od 17 lat trener, ekspert w obszarze HR oraz konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji funkcji HR, metod organizacji i zarządzania oraz przywództwa. Przeprowadził ponad 2500 godzin szkoleń, warsztatów, sesji coachingowych oraz doradzał biznesowo kilkudziesięciu firmom z różnych branż.

Jest współtwórcą i kierownikiem elitarnych trenersko – menedżerskich studiów podyplomowych „Master of Business Training”, realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Praktyczne doświadczenia, na bazie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze (m.in.. jako prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający, członek rady nadzorczej) w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej jak i usługowej. Był współautorem programów szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskich projektów finansowanych przez UE. W procesie realizacji projektów doradczych i szkoleniowych łączy doświadczenia praktyczne z najnowszymi trendami i wynikami badań naukowych, które prowadzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest autorem monografii pt. „Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Aktualne trendy i perspektywy rozwoju”, a także ponad 40 innych publikacji z zakresu zarządzania zamieszczanych w czasopismach branżowych oraz wydawnictwach naukowych w kraju i zagranicą.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.