Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Lan Bui-Wrzosińska

Psycholożka specjalizująca się w zarządzaniu zmianą i konfliktami
Lan Bui-Wrzosińska, Psycholożka specjalizująca się w zarządzaniu zmianą i konfliktami

Obszary eksperckie:

  • Kryzysy i wspomaganie rozwoju
  • Rozwój – podejście systemowe
  • Strategiczne zarządzanie konfliktem
  • Conflict coaching
  • Komunikacja w konflikcie / trudne rozmowy
  • Zmiana w organizacji
  • Zrównoważony rozwój

Naukowo zajmuje się dynamiką eskalacji w konfliktach między ludźmi oraz drogami wyjścia z tych konfliktów. Bada różnice kulturowe, jak również zakres kompetencji osobistych, które pozwalają na konstruktywne zarządzanie sporem. Zajmuje się symulacjami i projektowaniem narzędzi, które wspierają organizacje i jednostki w skutecznym planowaniu działań w konflikcie, również w obszarach konfliktów zbrojnych. Ostatnio zajmuje się badanami nad bezpieczeństwem klimatycznym, ze szczególnym naciskiem na symulacje procesów społecznych i konfliktów w tym obszarze.

Jest doktorantką Uniwersytetu SWPS, a także stypendystką Columbia University i Open Society Foundations. Otrzymała również stypendium Start FNP oraz stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Publikuje między innymi w „American Psychologist”, „Journal of Organizational Behaviour”, Harvardzkim „Negotiation Journal”.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.