Piotr Zieliński

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Piotr Zieliński, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Strategia
  • Post M&A

Ekspert w obszarze zarządzania procesami fuzji i przejęć, wsparcia potransakcyjnego, kreowania strategii biznesowej oraz nadzoru właścicielskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu strategicznym, procesach restrukturyzacyjnych, zarządzaniu procesem zmiany i rozwoju kadry menedżerskiej przy realizacji trudnych projektów. Zrealizował wiele projektów dla wiodących polskich i międzynarodowych firm z branży deweloperskiej, farmaceutycznej i telekomunikacyjnej. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów korporacyjnych, modelowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw, struktury kapitałowej i analizy ratingów. Wykorzystuje autorskie metodologie i narzędzia, które pomagają dostosować ludzi, kultury organizacyjne i style pracy do strategii biznesowych i transakcyjnych. Przez ostatnie lata był członkiem rady nadzorczej spółek działających w obszarze inwestycji biurowych, mieszkaniowych i zarządzania nieruchomościami. Obecnie realizuje projekty doradcze dla banku inwestycyjnego Rothschild, będącego wiodącym doradcą w transakcjach M&A w Europie oraz na świecie.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowe studia MBA na Université de Paris i Ecole de Management de la Sorbonne Gestion et Economie d’Enterprise oraz otrzymał certyfikat Growth modeling survival analysis idEC wydany przez Universitat Pompeu Fabra Barcelona.