Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Piotr Zieliński

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Piotr Zieliński, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Strategia
  • Post M&A

Ekspert w obszarze zarządzania procesami fuzji i przejęć, wsparcia potransakcyjnego, kreowania strategii biznesowej oraz nadzoru właścicielskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu strategicznym, procesach restrukturyzacyjnych, zarządzaniu procesem zmiany i rozwoju kadry menedżerskiej przy realizacji trudnych projektów. Zrealizował wiele projektów dla wiodących polskich i międzynarodowych firm z branży deweloperskiej, farmaceutycznej i telekomunikacyjnej. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów korporacyjnych, modelowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw, struktury kapitałowej i analizy ratingów. Wykorzystuje autorskie metodologie i narzędzia, które pomagają dostosować ludzi, kultury organizacyjne i style pracy do strategii biznesowych i transakcyjnych. Przez ostatnie lata był członkiem rady nadzorczej spółek działających w obszarze inwestycji biurowych, mieszkaniowych i zarządzania nieruchomościami. Obecnie realizuje projekty doradcze dla banku inwestycyjnego Rothschild, będącego wiodącym doradcą w transakcjach M&A w Europie oraz na świecie.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowe studia MBA na Université de Paris i Ecole de Management de la Sorbonne Gestion et Economie d’Enterprise oraz otrzymał certyfikat Growth modeling survival analysis idEC wydany przez Universitat Pompeu Fabra Barcelona.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.