Rada programowa ICAN Management Review

Rada łączy specjalistów z różnych branż. Ich wiedza, doświadczenie i szczegółowa znajomość aktualnych wyzwań rynkowych wyznaczają kierunek działań i tematykę, którą podejmujemy w naszych inicjatywach. Wspólnie szukamy rozwiązań, które wspierają prowadzenie biznesu w Polsce.