Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) od 2016 roku. Stworzyła nową strategię banku, która skupia się na realizacji działań przewidzianych w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. Od czerwca 2019 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Funduszu Trójmorza, którego zadaniem jest finasowanie infrastruktury w państwach Trójmorza w celu wspierania integracji i spójności gospodarczej UE. W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK z Grupy Santander. Kierowała wdrożeniem strategicznych projektów, m.in. wprowadzeniem nowego modelu oddziału i bankowości elektronicznej MiniBank24. Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych. Od 2005 roku kierowała Obszarem Logistyki i Nieruchomości, a w 2008 roku objęła funkcję członka, a następnie przewodniczącej rady nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości. Od 2012 roku odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej „Bank Nowej Generacji” i objęła stanowisko dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Po skutecznej realizacji wielu strategicznych projektów w 2015 roku została członkiem Zarządu BZ WBK. Jest absolwentką uczelni ekonomicznych ze specjalizacją w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programm w ICAN Institute. Ukończyła także studia na Uniwersytecie w Cambridge.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.