Witold Jankowski

prezes ICAN Institute, redaktor „ICAN Management Review”
Witold Jankowski, prezes ICAN Institute, redaktor „ICAN Management Review”

Jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów strategicznych w Europie, twórca programów rozwojowych z obszarów przywództwa, innowacji i sprzedaży. Inicjator przełomowych dla polskiego biznesu spotkań ze światowymi autorytetami przywództwa, takimi jak dr Marshall Goldsmith, prof. Heike Bruch, prof. Jeffrey Pfeffer czy prof. Joseph L. Badaracco.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.