Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Joanna Makowiecka-Gaca

Prezes zarządu KARMAR S.A.
Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes zarządu KARMAR S.A.
Prezes zarządu KARMAR S.A. od 2017 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w różnych sektorach rynku, szczególnie w budownictwie. Przed dołączeniem do firmy pełniła funkcję prezesa zarządu Polimex-Mostostal S.A, w którego zarządzie zasiadała od 2013 roku. W latach 2008-2012 była członkiem zarządu Budimex SA. Wcześniej zajmowała stanowiska menedżerskie m.in. w: Orange Polska S.A oraz Japan Tobacco. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje przede wszystkim: kreowanie i wdrażanie strategii, transformację i poprawę efektywności operacyjnej oraz budowanie i umacnianie pozycji firmy na rynku. Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie RP reprezentującą pracodawców prywatnych, Wiceprezydentem Pracodawców RP oraz Przewodniczącą Forum Nowoczesnej Produkcji. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, Program MBA Staffordshire University, University of Antwerp oraz Free University of Brussels, a także Advanced Management Program na IESE University of Navarra.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.