Zbigniew Jagiełło

Członek Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej, członek Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności
Prezes zarządu PKO Banku Polskiego w latach 2009-2021. W tym czasie podjął się realizacji wielu wyzwań i wdrożył liczne projekty, które zmieniły polską bankowość. Za jego kadencji PKO Bank Polski stał się liderem w swoim sektorze. Zainicjował powstanie Polskiego Standardu Płatności BLIK opartego na innowacyjnej aplikacji mobilnej IKO, którą w 2018 roku klienci uznali za najlepszą na świecie. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA Uniwersytetu Gdańskiego i Rotterdam School of Management.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.