Victoria Iwanowska

Prezes agencji [vi:] oraz zDziecmi.pl
Prezes agencji [vi:] oraz zDziecmi.pl. Ponadto jest wykładowcą, mówcą i mentorem z doświadczeniem w programach wsparcia sprzedaży i budowania energii w organizacjach. Od 18 lat zarządza własnymi firmami, skupiając się innowacyjnych rozwiązaniach i niszowych rynkach. Stworzyła cztery innowacyjne metody bezpiecznych (po)COVID-owych rozwiązań eventowych. W 48 godzin zmieniła biznes i stworzyła pierwszy polski program edu-kwarantannowy na platformie zDziemi.pl. Ukończyła studia MBA w London Metropolitan University w Londynie.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.