Konrad Pokutycki

Prezes BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o
Konrad Pokutycki, Prezes BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o
Prezes BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Ponadto jest konsultantem w zakresie zarządzania finansami, doradztwa podatkowego, systemów informacyjnych w firmach konsultingowych. W 2003 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta. Pełni też funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz członka Rady Nadzorczej Zelmer S.A. W latach 2010-2014 był prezesem CECED Polska – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD. W 2017 roku ponownie objął tę funkcję już w Applia związku pracodawców i importerów AGD w Polsce. W 2015 roku otrzymał prestiżową nagrodę Wektora 2014 Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2020 roku uhonorowano go tytułem „Łodzian Roku 2019” za działania na rzecz miasta. Ponadto w 2020 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów wykładał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, w szkołach biznesu oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Jest współautorem polsko-niemiecko-angielskiego słownika rachunkowości i bankowości.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.