Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Anna Rulkiewicz

Prezes Grupy LUX MED i Dyrektor Zarządzający LMG Försäkrings AB
Prezes Grupy LUX MED od 2007 roku i Dyrektor Zarządzający LMG Försäkrings AB (LUX MED Ubezpieczenia) od 2011 roku. Uczestniczy w pracach zespołu problemowego ds. usług publicznych powołanego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Wiceprezydenta Pracodawców RP i Prezesa Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej i członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA (Citi Handlowy). Została powołana przez Ministra Zdrowia do Rady Społecznej ogólnonarodowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia". Zasiada w kapitule programu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia - „PracoDawca Zdrowia". Jest absolwentką Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business, Executive Program na Singularity University w Santa Clara w Kalifornii oraz studiów na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Uniwersytecie w Hamburgu. Ukończyła również studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA „Marketing Strategies for Executive Advancement”.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.