Aleksandra Agatowska

Prezes Zarządu PZU Życie SA
Prezes Zarządu PZU Życie SA. Od 2016 roku pełniła funkcję członka zarządu, a w 2020 roku została p.o. Prezesa Zarządu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją Socjologia Gospodarki i Badania Rynku, a także Columbia University w zakresie strategii firmy. Ukończyła również Executive MBA na Akademii Leona Kuźmińskiego. Wcześniej związana z prywatnym sektorem finansowym. Pracowała w firmach z grupy ING. Współpracowała również z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych działającym w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała w HDI (obecnie Warta S.A.), następnie w Sony Europe. W Philips S.A. kierowała zespołem Marketing and Business Intelligence w 17 krajach regionu.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.