Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Pandemia niestraszna polskim przedsiębiorcom – firmy planują zwiększać zatrudnienie i podnosić płace

· · 3 min
Pandemia niestraszna polskim przedsiębiorcom – firmy planują zwiększać zatrudnienie i podnosić płace

Polscy pracodawcy uważają kondycję finansową swoich firm za stabilną. Tylko niewielki odsetek w ciągu najbliższego półrocza planuje zwolnienia, a 17% chce zwiększyć zatrudnienie, a nawet podnieść płace. Mimo to większość przedstawicieli firm przewiduje spowolnienie gospodarcze.

Oto wnioski wyłaniające się z najnowszego badania na temat planów pracodawców przeprowadzanego cyklicznie przez Randstad.

Przedsiębiorcy przygotowują się na recesję

Polscy przedsiębiorcy dość pesymistycznie oceniają kondycję polskiej gospodarki. Jedynie 1% respondentów uważa, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Polsce odnotowany zostanie wzrost gospodarczy. Większość badanych uważa, że będziemy mieć do czynienia z recesją (59%) lub spowolnieniem gospodarczym (28%).

Mimo to jedynie 7% przedstawicieli firm uwzględnionych w badaniu stwierdziło, że ich sytuacja finansowa jest zła. Podobny odsetek (8% badanych) w ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje zwolnić pracowników. Z kolei aż 70% badanych uznało, że utrzyma poziom zatrudnienia, a 17% będzie szukało do pracy dodatkowych osób. To dobre informacje, biorąc pod uwagę, że stopa bezrobocia od kilku miesięcy utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie 6,1%.

Indeks górny Jak według Pani/Pana wyglądać będzie sytuacja gospodarcza Polski w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Źródło: Randstad Indeks górny koniec

W marcu i kwietniu firmy oszczędzały na pensjach, teraz zapowiadają podwyżki

Na początku kryzysu spowodowanego pandemią COVID‑19 firmy rozpoczęły wielkie cięcie kosztów funkcjonowania, w szczególności oszczędzając na pensjach dla pracowników. Jak wynika z danych GUS, w marcu i kwietniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie zmniejszyło się z 5402 złotych w lutym do 5169 złotych w kwietniu, po czym ponownie zaczęło rosnąć – przy czym poziom sprzed pandemii został osiągnięty dopiero w sierpniu.

O badaniu

Badanie przeprowadzono pomiędzy 8 października a 6 listopada 2020 roku na reprezentatywnej grupie 1000 firm metodą CATI (indywidualne, telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo).

Wzrost wynagrodzeń wyhamował w październiku, jednak trzeba jeszcze kilku miesięcy, by ocenić, czy druga fala pandemii miała podobny negatywny wpływ na ten wskaźnik, co wiosenne załamanie rynku. Mimo to zdecydowana większość pracodawców (92%) nie zamierza już obniżać pensji pracowników. Taką ewentualność rozważa jedynie 3% badanych, 76% twierdzi, że płace pozostaną na podobnym poziomie, natomiast 16% pracodawców deklaruje, że w ciągu najbliższego półrocza planuje podnieść pensje swoim pracownikom.

Indeks górny Jak kształtować się będzie poziom wynagrodzeń w Państwa firmie w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Źródło: Randstad Indeks górny koniec

Pracodawcy w dużych miastach czują się pewniej

Najbezpieczniej czują się firmy zajmujące się obsługą nieruchomości i firm, outsourcingiem, a także te działające w przemyśle. Nieco mniej pozytywnie swoją kondycję finansową oceniają przedsiębiorstwa zajmujące się transportem, gospodarką magazynową i łącznością, handlem i naprawami, a także firmy budowlane.

Niewielkie różnice pojawiają się też w zależności od lokalizacji, w jakiej dana organizacja prowadzi działalność. Częściej pozytywnie swoją sytuację finansową oceniają przedstawiciele firm działających w dużych miastach (powyżej 200 tysięcy mieszkańców). Nieco mniej optymistycznie do rzeczywistości podchodzą przedsiębiorcy z miejscowości o wielkości o 20 do 200 tysięcy mieszkańców. Stabilnie czują się też firmy działające na wsiach, chociaż aż 15% ankietowanych pracodawców z terenów wiejskich stwierdziło, że rozważa zwolnienie części załogi.

Indeks górny Źródło: Randstad Indeks górny koniec

Polskie firmy przystosowały się do nowych warunków

Warto podkreślić, że obecna sytuacja ma zupełnie inny charakter niż ta, która miała miejsce podczas kryzysu z 2008 roku, kiedy duże problemy odczuwał sektor finansowy. Kondycja banków i instytucji finansowych jest zdrowsza niż przed dekadą. Dość dobrze wygląda też sytuacja na rynku nieruchomości. Wiele wskazuje na to, że polskim przedsiębiorcom w znaczącej większości udało się przystosować do trudnych warunków, jakie postawiła przed nimi pandemia i związane z nią obostrzenia. Dalszy rozwój sytuacji uzależniony jest od skuteczności szczepionki i wydolności systemu opieki zdrowotnej, której zadaniem będzie zaszczepienie jak największej liczby osób w jak najkrótszym czasie, tak aby wypracować odporność zbiorową polskiego społeczeństwa.

PRZECZYTAJ TAKŻE » » »

Kultura firmy i przywództwo a zaangażowanie pracowników 

Maria Mycielska PL

Zaangażowanie pracowników jest jednym z efektów kultury firmy. Tę zaś tworzą przede wszystkim liderzy, wpływając na zachowania innych i budując kulturę sprzyjającą zaangażowaniu. Czy wobec tego można mówić o uniwersalnym modelu kultury angażującej ludzi?

Rozwiązanie problemu przeciążenia w pracy 

Phyliss Moen , Erin L. Kelly

Firmy wciąż narażają pracowników na wypalenie, a promowanie równowagi między życiem zawodowym i osobistym wcale nie pomaga. Lepszym rozwiązaniem jest przeprojektowywanie pracy.

Zaangażowanie? Nie dziękuję, ja tu tylko pracuję 

Katarzyna Januszkiewicz PL

Zaangażowanie pracowników jest ostatnio jednym z najczęściej podejmowanych zagadnień zarówno przez teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Sygnalizowana już od pewnego czasu transformacja oczekiwań pracownika wobec relacji z organizacją weszła w fazę realizacji.

Kierunki zmian w środowisku pracy 

Lidia Zakrzewska PL

COVID-19 przeorganizował system pracy. W ciągu kilku, kilkunastu dni organizacje przeszły w części lub całkowicie na tryb pracy zdalnej, wdrożyły nowe metody działania i powierzyły pracownikom zadania o krytycznym znaczeniu.

Młodzi pracownicy na rynku pracy w „nowej normalności” 

Lidia Zakrzewska PL

COVID-19 zmienił postawy pokolenia ludzi wchodzących dopiero na rynek pracy, znanego umownie jako generacja Z.