Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Jak polski biznes radzi sobie z pandemią?

· · 2 min
Jak polski biznes radzi sobie z pandemią?

Kryzys wywołany koronowirusem dramatycznie przyspieszył i pogłębił nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Według badania, zrealizowanego przez ICAN Research, we współpracy z redakcją „ICAN Management Review”, polskie firmy boleśnie odczuły skutki pandemii, choć są wśród nich również takie, które stawiają czoła kryzysowi naprawdę skutecznie. Szczególnie widać to w przypadku dużych i średnich firm – aż 69% z nich przygotowało plan kryzysowy, a ponad połowa wdrożyła go w życie.

Lata stabilizacji sprzyjały prowadzeniu biznesu w Polsce. Być może dlatego pierwsze doniesienia o rozprzestrzeniającej się epidemii nie zaniepokoiły polskich przedsiębiorców przekonanych, że i tym razem staniemy się „zieloną wyspą”. Lekceważenie nadchodzącego kryzysu sprawiło, że wiele firm, zwłaszcza mniejszych, zwlekało z podjęciem jakichkolwiek działań. Tymczasem już po dwóch tygodniach od osiągnięcia przez epidemię globalnego zasięgu aż ¾ ankietowanych wskazało obecny kryzys jako największe zagrożenie dla ich działalności, znacząco przewyższające wagą inne zdarzenia z obecnego wieku.

Pewny, jak polski menedżer

Na samym początku kryzysu, a więc w pierwszej połowie marca, aż 63% badanych firm znalazło się w trudnej sytuacji, a co trzecia określała swój stan jako bardzo trudny. Te opinie dotyczyły częściej przedsiębiorstw mniejszych (69%) i średnich (65%) niż dużych (54%) i wyrażali je głównie prezesi i właściciele (71%), a rzadziej menedżerowie (58%). Największym zagrożeniem dla ciągłości biznesowej okazał się spadek popytu (80%) oraz nasilenie się zjawiska nieterminowego regulowania płatności (69%).

Choć respondenci obawiają się skutków pandemii, wielu z nich wierzy, że ze starcia z kryzysem wyjdzie zwycięsko. Polscy menedżerowie zaskakująco dobrze oceniają swoje umiejętności. Już 75% z nich podkreśla, że ich firmy są kompetentne w zarządzaniu ryzykiem, ponieważ potrafią przewidywać nadzwyczajne zdarzenia.

Firmy duże i średnie radzą sobie lepiej niż małe, ponieważ aktywniej podchodzą do zarządzania ryzykiem. Aż 63% przeanalizowało i zidentyfikowało zagrożenia (głównie w sferze popytu, sprzedaży, kosztów), 69% przygotowało plan kryzysowy i poinformowało o nim pracowników, a ponad połowa wdrożyła opracowane plany w życie. I choć aż 71% przedstawicieli mniejszych przedsiębiorstw deklaruje, że w ich firmach analizuje się ryzyko, zaledwie połowa zarządza nim w odniesieniu do linii biznesowych i budowania planów naprawczych. I właśnie firmy z tej grupy najpóźniej zareagowały na sytuację wywołaną pandemią i najszybciej odczuły skutki kryzysu.

Renesans rynku pracodawcy

Praktycznie z dnia na dzień rynek pracownika zamienił się ponownie w rynek pracodawcy. W wyniku słabej polityki informacyjnej i nieprzejrzystości działań kierownictwa w ponad połowie polskich firm zapanowało poczucie niepewności, a w co trzeciej – strachu czy nawet paniki. Sferą, gdzie pracodawcy na ogół nie popełnili większych błędów, jest bezpieczeństwo pracy. Zdecydowana większość udostępniła pracownikom preparaty do dezynfekcji (81%), co czwarty oferuje maseczki, niektórzy przeprowadzają kontrolę temperatury przy wejściu do siedziby, w wielu firmach unika się większych spotkań na zewnątrz (78%) i wewnątrz (64%). Aż 75% analizowanych przez ICAN Research firm podjęło działania, których celem jest zarządzanie emocjami i obawami personelu. Pracodawcy uruchomili komunikację kryzysową (67%), rozpoznali rodzaje niepewności i przeprowadzili na ten temat rozmowy z podwładnymi.

Zdecydowana większość średnich (93%) i dużych przedsiębiorstw (90%) w początkowej fazie kryzysu eksperymentowała z nowymi sposobami pracy. Chodzi m.in. o wprowadzenie pracy zdalnej czy komunikowanie się z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami poprzez aplikacje internetowe.

Kryzysowe kompetencje

Zdaniem 83% respondentów, aby móc poradzić sobie z kryzysem należy rozwijać takie kompetencje jak: elastyczność myślenia i szybkość uczenia się, umiejętność wczesnego rozpoznawania niepokojących sygnałów i reagowania na nie, a także stworzenie i wdrażanie alternatywnych scenariuszy działania oraz szybkie rozwiązywanie problemów. Według nich warto inwestować także w szkolenia online (74%), artykuły i e‑booki (61%), konsultacje i doradztwo ekspertów (51%).

Więcej informacji znajdziesz w raporcie „Oko w oko z czarnym łabędziem”.

O badaniu:

Celem badania „Oko w oko z czarnym łabędziem” zrealizowanego przez ICAN Research, we współpracy z redakcją „ICAN Management Review”, była odpowiedź na pytanie jak polskie przedsiębiorstwa radzą sobie z kryzysem wywołanym pandemią – czy ograniczają się do strategii przetrwania, a może walczą o wzrost – oraz jakie działania przyniosły pierwsze pozytywne efekty, a które okazały się nieskuteczne. Analiza została przeprowadzona w dniach 9–20 marca 2020 r. W badaniu wzięli udział przedstawiciele 203 przedsiębiorstw, w tym: prezesi (34%) oraz dyrektorzy lub kierownicy kluczowych funkcji (66%) reprezentujący sektor produkcji (44%), usług (39%) i handlu (16%) w firmach dużych (zatrudniających powyżej 250 pracowników), średnich (zatrudniających 100–250 osób) oraz mniejszych (50–100 osób).

Paweł Kubisiak

Redaktor merytoryczny "ICAN Management Review".

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy