Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

CFO jako lider zrównoważonego rozwoju firmy

· · 1 min
CFO jako lider zrównoważonego rozwoju firmy

Niezależnie od branży czy modelu biznesowego firmy zrównoważony rozwój będzie jednym z głównych czynników jej sukcesu w przyszłości. To wyzwanie dla działów finansowych, które nie są jeszcze do tego odpowiednio przygotowane.

Co więc powinno się stać? Firmy muszą wyznaczyć kierunek realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. W związku z tym, że kwestie ESG są ze sobą powiązane, powinny być one istotne dla kilku działów, m.in. finansów, księgowości, relacji inwestorskich, operacji, marketingu, HR oraz R&D. Działy finansowe mają tu do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu, aby wskaźniki zrównoważonego rozwoju dostarczane wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom były istotne, zgodne z przepisami z jednej strony, a z drugiej – służyły wspieraniu realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Dyrektorzy finansowi jako kluczowi gracze wnoszą do firmy umiejętności w zakresie mierzenia i monitorowania niefinansowych osiągnięć. Odnosi się to do analizy ryzyka i zarządzania ogólnie. Ponadto są oni przystosowani do identyfikowania i równoważenia wartości dodanej zarówno finansów, jak i środków zrównoważonego rozwoju.

Pomimo rosnącej presji na firmy wielu dyrektorów finansowych nie dostrzegło jeszcze znaczenia i wpływu, jaki ma zrównoważony rozwój. Koncentrują się oni przede wszystkim na finansowych KPI, tylko że wartość firmy i ryzyko nie są wyrażane wyłącznie w sprawozdaniach finansowych. W rzeczywistości, obserwujemy rosnącą presję ze strony różnych interesariuszy, w tym:

  • regulatorów w zakresie zgodności z wymaganiami niefinansowymi (ESG),

  • inwestorów i analityków, którzy preferują kompleksową sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz

  • klientów zmieniających swoje zachowania zakupowe w kierunku zrównoważonych produktów.

O tym jak ESG wpływa na firmy oraz ich interesariuszy, jakie obowiązki i możliwości mają działy finansowe w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz w jaki sposób należy raportować realizowaną strategię zrównoważonego rozwoju, rozmawialiśmy podczas webinarium Klubu CFO.

Swoimi doświadczeniami oraz rekomendacjami podzielili się zaproszeni eksperci:

  • Agata Szczotka‑Sarna, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w Interseroh,

  • Agnieszka Kucharska, Head of Credit Product and Processes in Corporate Area w Banku Millennium

  • Grzegorz W. Cimochowski, partner, Head of Business Advisory w KPMG Poland.

Obejrzyj webinarium: