Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to strategia rozwoju kulturowego, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Polityka zrównoważonego rozwoju oznacza np. takie gospodarowanie zasobami wody czy energii w obecnym świecie, aby nie zabrakło ich dla przyszłych pokoleń. W XXI wieku prowadzenie ogólnoświatowej polityki zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie indywidualnej postawy proekologicznej w gospodarstwach domowych jest koniecznością, bez której znany nam świat czeka poważny kryzys.

 Pokaż więcej