Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Zrównoważony rozwój to przyszłość biznesu

· · 3 min
Zrównoważony rozwój to przyszłość biznesu

Wzrost zysków, wejście na nowe rynki, zwiększenie skali działalności – to już nie jedyne mierniki sukcesu przedsiębiorstw. Równie istotne jest ograniczanie wpływu na środowisko, współpraca z lokalną społecznością czy dbałość o pracowników, realizowane na podstawie skrojonej na miarę strategii. To działanie typowe dla firm myślących perspektywicznie i stawiających na zrównoważony rozwój, takich jak jeden z największych operatorów logistycznych w Europie - Grupa Raben.

W tym roku Raben świętuje 90‑lecia istnienia w Europie. Tak długie funkcjonowanie na rynku i ciągła ekspansja świadczą o dogłębnym rozumieniu branży, świetnym wyczuciu trendów biznesowych oraz potrzeb szerokiego grona interesariuszy. W ostatnich latach, w coraz większym stopniu dotyczą one zrównoważonego rozwoju, stąd w Grupie Raben zwiększenie wysiłków w tym kierunku. Wynika to z odpowiedzialności społecznej, troski o przyszłe pokolenia i los planety, które towarzyszą firmie rodzinnej od lat i są wpisane w jej DNA. Teraz, w obliczu kryzysu klimatycznego i kurczących się zasobów, taka postawa ma większe znaczenie niż kiedykolwiek.

O poważnym traktowaniu tego zagadnienia świadczy powołanie w Grupie specjalnego komitetu decyzyjnego, któremu przewodzi prezes Ewald Raben, oraz opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, opartej na trzech filarach: środowisko, wpływ społeczny i ład korporacyjny. Przyjęty w 2019 r. dokument pozwala działać na rzecz środowiska i wszystkich interesariuszy w sposób długofalowy, ustrukturyzowany i kompleksowy. Jego naturalną konsekwencją jest raportowanie wyników w poszczególnych obszarach – w tym roku było to sprawozdanie „Drive do zrównoważonego rozwoju 2020”.

– Wierzę, że aby cokolwiek poprawić, najpierw trzeba to zmierzyć – tak jak mierzymy na przykład emisje CO2 w naszych codziennych operacjach transportowych i magazynowych. Jest to podstawa do dalszych działań: wyznaczania celów, a następnie ich realizacji i optymalizacji w ramach normalnej działalności operacyjnej. Rzetelne raportowanie to zawsze pierwszy krok. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy również jest narzędziem, które do tego służy – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

„Drive do zrównoważonego rozwoju” to już siódmy raport opublikowany przez Raben, jednak różni się od poprzednich założeniami i zawartością. W sposób obszerny i szczegółowy prezentuje zagadnienie zrównoważonego rozwoju w firmie (nie CSR jak dotychczas), ujęte w określone strategią bloki tematyczne: ład korporacyjny, wpływ społeczny, środowiskowy, a dodatkowo ekonomiczny. Poprzez działania podejmowane w ramach wspomnianych obszarów Raben ma wkład w realizację wybranych celów zrównoważonego rozwoju ONZ: (3) Dobre zdrowie i jakość życia, (8) Wzrost gospodarczy i godna praca, (9) Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, (12) Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, (13) Działania w dziedzinie klimatu oraz (17) Partnerstwa na rzecz celów.

Sprawozdanie obejmuje praktycznie całą Grupę Raben w 13 krajach (rynek polski, niemiecki czeski odpowiadają aż za 85% działalności pod względem przychodów, liczby pracowników czy przesyłek) i zawiera informacje i dane dotyczące ponad 30 wskaźników tematycznych. Stanowi odpowiedź na potrzeby zgłoszone przez ponad 1000 interesariuszy, sformułowane w ramach dialogu społecznego.

Dążenie Grupy Raben do zrównoważonego rozwoju jest umocowane nie tylko w strategii, ale także w zobowiązaniach finansowych. W lipcu br. Grupa otrzymała kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loan – SLL), jako jeden z pierwszych przedstawicieli europejskiej branży logistycznej oraz druga firma w Polsce. Pięcioletnia umowa opiewa na kwotę 225 mln EUR, a w transakcji wzięło udział siedem instytucji finansowych. Dzięki kredytowi SLL możliwe będzie osiągnięcie celów wyznaczonych w strategii zrównoważonego rozwoju, m.in. zmniejszenie intensywności emisji CO2 w całej działalności czy równe szanse dla kobiet i ich obecność na stanowiskach kierowniczych.

Ważne miejsce w strategii zajmuje walka ze zmianami klimatu, m.in. poprzez redukcję emisji. W Polsce Grupa Raben zakupiła energię na lata 2021‑2022 ze świadectwami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Oprócz tego podpisała z PGE Obrót siedmioletni kontrakt (Power Purchase Agreement), na mocy którego od 2023 roku w Polsce będzie korzystać w 100% z zeroemisyjnej energii. PPA gwarantuje bezpośrednie dostawy zielonej energii z dedykowanych farm fotowoltaicznych wybudowanych specjalnie dla Grupy Raben. Oznacza to szacunkowe zmniejszenie emisji w związku z poborem energii elektrycznej o 80% (zakres 2) i o 30% (zakres 1 i 2) w całej Grupie Raben i jednocześnie wkład operatora w rozwój krajowej zielonej energetyki.

Dopełnieniem tego jest edukacja ekologiczna i działania mające kompensować negatywny wpływ firmy na środowisko. Dzięki wieloletniej akcji nasadzeń w Polsce rośnie już niemal 30 000 drzew posadzonych przez Raben, zaś niebawem, we współpracy z Fundacją Aeris Futuro, firma posadzi kolejnych 10 000 drzew w Parku Narodowym Gór Stołowych. Ponadto, operator, który w tym roku świętuje 90‑lecie działalności, zaprosił swoich klientów i pracowników do uczestnictwa w obchodach w nietypowy sposób, zabrał ich w wirtualną podróż eco2way po miejscach, które mocno ucierpiały z powodu ingerencji człowieka. Taki sposób świętowania świadczy o wielkim poczuciu odpowiedzialności za los planety i przyszłe pokolenia, co jest wpisane w DNA firmy. Trasa wiodła przez 11 krajów, w których Raben ma swoje oddziały, i łącznie 21 zagrożonych miejsc, które zaprezentowali pracownicy firmy i ekoentuzjaści. Zwieńczeniem trwającej 5 miesięcy wyprawy jest głosowanie na projekt, który zdaniem klientów i pracowników firmy, a także internautów jest najbardziej istotny, wartościowy i zasługujący na wsparcie. Głosy można oddawać do końca listopada na jedną z trzech inicjatyw: ratunek dla 10 tys. nietoperzy w Niemczech, oczyszczanie włoskich plaż za pomocą podwodnego drona lub stworzenie oazy dla bocianów białych w Czechach. Głosowanie odbywa się poprzez stronę https://www.raben90years.com/eco‑voting/, a projekt, który uzyska największe poparcie, otrzyma dofinansowanie od Grupy Raben. W ten sposób Raben włącza swoich interesariuszy w międzynarodową akcję na rzecz ochrony środowiska.

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy