Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Zbyt dużo technologii? Potrzebujesz planowania cyfrowego

Magazyn IMR (Nr 8, kwiecień - maj 2021) · · 3 min
Powiększ tekst
Udostępnij
Pobierz pdf
Zbyt dużo technologii? Potrzebujesz planowania cyfrowego

Cyfryzacja, przyspieszona przez pandemię, spowodowała szybkie zmiany niemal na każdym rynku. Rzeczywistości online i offline zaczęły się przenikać, konkurencyjne firmy proponują coraz to nowocześniejsze rozwiązania, a poziom wymagań klientów rośnie. Wszystkie te zjawiska łączy jedno – opierają się na rozwoju technologii.

Jak wskazuje BCG w raporcie Digital accelerations is just a dream without a new approach to tech, wśród głównych wyzwań, jakie napotykają firmy, jest wykorzystywanie starych technologii w biznesie o wysokiej złożoności – z rozproszonymi bazami danych, zarządzaniem silosowym i w połączeniu z brakiem aktualnej wiedzy.

Z badań perspektyw kadry zarządzającej, opublikowanych w „Research Technology Management”, wynika natomiast, że już w 2018 roku 67% respondentów obawiało się gwałtownych zmian i rosnącego poziomu innowacji cyfrowych. Badanych szczególnie niepokoiło to, że ich firmy nie będą w stanie nadążyć za dynamicznym rozwojem technologii, przez co przestaną być konkurencyjne.

Jak nie zwariować od nadmiaru technologii?

Jedno jest pewne – nie warto wykonywać gwałtownych, a nawet panicznych, działań na siłę wdrażających modne, nowoczesne technologie.

Zamiast tego potrzebujemy planowania cyfrowego i mądrego zarządzania. Badanie Deloitte 2020 Global Technology Leadership Study na grupie ponad 1300 uczestników w 69 krajach i 22 sektorach rynku wskazało jednoznacznie na potrzebę zmiany roli CIO w organizacjach. Nie chodzi bowiem o to, by liderzy technologiczni byli dostarczycielami rozwiązań czy nawet współtwórcami biznesowych strategii. Powinni prowokować transformacje biznesowe na bazie nowych technologii, mając wyraźną wizję możliwych perspektyw. Taką rolę – jak pokazało badanie – realizuje jeszcze niewielu liderów (ok. 13%).

Wnioski z badania pokazują także, że w firmach należących do technologicznej awangardy jasno określone są wizja i strategia działania, a priorytety strategiczne i działania operacyjne są równolegle rozłożone w całej organizacji (nie jedynie w dziale IT). Oznacza to, że do sukcesu potrzeba zaangażowania w budowanie innowacji liderów z różnych obszarów biznesowych firmy.

Etapy transformacji cyfrowej

Materiał opublikowany przez „California Management Review” (nr 6, 2020) na temat implementacji strategii cyfrowej podczas trzech dużych projektów (ABB, Vodafone oraz CNH Industrial) umożliwia wypracowanie kierunkowego podejścia do efektywnej implementacji strategii transformacji.

Punktem głównym jest określenie zakresu transformacji. Zanim to się jednak zdarzy, konieczne jest określenie celu transformacji. Jeśli wiemy, co firma chce osiągnąć, pozwoli to później na zapewnienie spójności każdego elementu działań. W tym zakresie eksperci proponują przede wszystkim identyfikację obecnej pozycji firmy z perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej, na przykład poprzez analizę SWOT (Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, Threats – zagrożenia). W ślad za nią należy określić, jaki jest pożądany stan – gdzie firma chce być, uwzględniając obecne realia, potencjał i osiągalność celów. Nie da się tego zrobić bez określenia strategicznych partnerstw, krytycznych procesów i procedur, rewizji głównych ról w organizacji, pożądanych umiejętności i wiedzy. Dopiero wtedy powstać powinien plan i zakres zmian, uwzględniający realne potrzeby organizacji i budujący wartości w tych miejscach, gdzie trzeba.

Krytycznym elementem budowania strategii cyfrowej jest też podejście do danych, kluczowych dla ekonomii cyfryzacji. Efektywność działań zapewni zaplanowanie ich sprawnego zebrania, oczyszczenia i bezpiecznego przechowywania.

Planowanie cyfrowe i właściwa transformacja mogą przynieść wspaniałe rezultaty. Do sukcesu niezbędne są jednak również zmiany kulturowe w organizacji oraz nowe kompetencje pracowników, nie tylko technologiczne.

Praktyczny przewodnik transformacji cyfrowej

Na podstawie analiz statystycznych, bazujących na czynnikach różnicujących firmy pod względem poziomu zaawansowania dojrzałości cyfrowej, naukowcy z Poole College of Management (North California State University) przygotowali następujące wskazówki dla organizacji:

1. Dostosuj swoje zasoby, zarówno finansowe, jak i ludzkie, do przyjętej strategii.

Istotą tej porady jest zachęcenie do podjęcia konkretnych decyzji o inwestycjach w technologie i określone kompetencje pracownicze.

2. Zaangażuj głównych partnerów do stworzenia biznesplanów.

Chodzi tu o integrację kompetencji wewnętrznych i spoza organizacji.

3. Żądaj współpracy oraz promuj zwinne środowiska do rozwoju.

Warto zadbać o zwinność kultury pracy (agile), wspierającą innowacje.

4. Zatrudnij przedsiębiorczych liderów.

To oni bezpośrednio wpływają na wyniki pracowników i tym samym na wdrożenie strategii cyfryzacji.

5. Naciskaj na to, by liderzy w organizacji stale się komunikowali.

Wizja transformacji cyfrowej musi być wszechobecna w organizacji, a działania powinny charakteryzować się transparentnością.

6. Wspieraj wysiłki w poszczególnych departamentach i zapewniaj szkolenia pracownikom.

To bardzo ważne! W organizacji, w zasadzie wszyscy powinni zwiększać swoje kompetencje cyfrowe, a cele pracowników muszą odzwierciedlać ich zaangażowanie w inicjatywy transformacji.

Katarzyna Jóźwik

General Manager w Smartney

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły