Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Pokolenia Y i Z: o sobie, o pracy, o świecie – po pandemii

· · 3 min
Pokolenia Y i Z: o sobie, o pracy, o świecie – po pandemii

Co obecnie myślą przedstawiciele pokolenia Y i Z na temat otaczającej ich rzeczywistości, kariery zawodowej, roli biznesu w społeczeństwie, jak chcą zmienić świat w którym żyją? Czy ich poglądy zmieniły się pod wpływem pandemii?

Pokolenie Y (tzw. milenialsi), a także przedstawciele pokolenia Z, stają się przeważającą grupą aktywnych zawodowo osób. Wychowywało się w czasach dostępu do technologii, początków internetu, większego dostępu do dóbr materialnych, większej zamożności i sporej uwagi ze strony rodziców. Łatwiejszy start niż rodziców pozwolił mu na zdobycie wyższego wykształcenia oraz dobrą znajomość języków obcych. Pokolenie Z dopiero wchodzi na rynek pracy. Od najmłodszych lat ma styczność z nowoczesnymi technologiami, internetem, kanałami społecznościowymi. Poruszanie się po wirtualnej przestrzeni, poszukiwanie informacji czy nawiązywanie znajomości z ludźmi z krańców świata nie stanowi dla niego problemu.

Poglądy na różne sfery życia obu pokoleń są ważne nie tylko dla pracodawców, ale też dla producentów i usługodawców, ponieważ oczekiwania, potrzeby, kreatywność czy ambicje młodych ludzi są lub wkrótce staną się siłą napędową przedsiębiorstw i zdecydują m.in. o trendach w sprzedaży różnorakich dóbr.

» » » PRZECZYTAJ TAKŻE » » »

Wracamy do pracy 

Nate Anderson , Dianne Ledingham , John Hazan , Tim van Biesen , Karen Harris , Dunigan O’Keeffe , Hernan Saenz

Natarcie • Odwrót • Adaptacja • Ponowne natarcie

Aby poznać poglądy generacji Y i Z na ich sytuację w miejscu pracy czy opinie o biznesie i o świecie, Deloitte przeprowadził pod koniec ubiegłego roku wśród tej grupy sondaż w 43 krajach. O odpowiedź na pytania ankietowe poproszonych zostało ponad 18 tysięcy osób, w tym 300 z Polski. Badanie zostało uzupełnione kilka miesięcy później o pytania dotyczące o wpływu pandemii na karierę zawodową, samopoczucie i skutki koronawirusa w dłuższej perspektywie czasu.

Okazało się, że pandemia oraz środki zapobiegawcze, które zostały podjęte, aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się wirusa, nie pozostały bez wpływu na nastroje panujące wśród przedstawicieli obu pokoleń.

Jak przedstawiciele pokoleń Y i Z postrzegają rzeczywistość?

Badanie dotyczyło sześciu obszarów – zdrowia psychicznego, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa zatrudnienia i koncepcji Przemysłu 4.0, opinii o biznesie, finansów osobistych i sytuacji na świecie.

Zdrowie psychiczne

Na pytanie jak często odczuwasz niepokój lub stres 39% polskich respondentów przyznało, że stale lub często (44% na świecie). Czynnikiem go wywołującym w głównej mierze jest: troska o dobro rodziny (51%), sytuacja finansowa w dłuższej perspektywie czasowej i zdrowie (w obu przypadkach 42%), kariera/praca zawodowa (41%). 44% młodych Polaków uważa, że stres jest uzasadnionym powodem absencji w pracy (50% na świecie), ale tylko 17% w ubiegłym roku (29% globalnie) faktycznie w tego powodu wzięło wolne; przy czym jedynie 29% z tej grupy podało swojemu pracodawcy prawdziwy powód nieobecności (44% na świecie).

Środowisko naturalne

73% Polaków uważa, że zmiany klimatyczne mają bez wątpienia miejsce i są spowodowane przede wszystkim działalnością człowieka (vs 83%). 37% twierdzi, że znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia i jest zbyt późno, aby naprawić wyrządzone szkody (51% globalnie), a 42% optymistycznie odnosi się do skuteczności działań na rzecz ochrony/utrzymania dobrej kondycji naszej planety (40% na świecie). Na pytanie, które ze wskazanych problemów stanowią przyczynę największych obaw młodzi Polacy najczęściej wymieniali: zmiany klimatyczne/ochrona środowiska, ochrona zdrowia/zapobieganie chorobom oraz nierówność dochodowa/podział bogactwa. Milenialsi z innych krajów poza klimatem wskazywali na przestępczość i bezpieczeństwo.

» » » PRZECZYTAJ TAKŻE » » »

Kierunki zmian w środowisku pracy 

Lidia Zakrzewska PL

COVID-19 przeorganizował system pracy. W ciągu kilku, kilkunastu dni organizacje przeszły w części lub całkowicie na tryb pracy zdalnej, wdrożyły nowe metody działania i powierzyły pracownikom zadania o krytycznym znaczeniu.

Finanse

58% Polaków często martwi się swoją sytuacją finansową, choć 39% oczekuje, że się ona poprawi w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 27% ankietowanych wyznaje, że nie poradziłoby sobie finansowo, gdyby nieoczekiwanie musiało zapłacić duży rachunek lub pokryć większy wydatek. A 17% wręcz przyznaje, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie uregulowało lub nie było w stanie uregulować stałego wydatku. Tylko 34% ma wystarczające środki, aby „odkładać na przyszłość”, ewentualnie przeznaczyć je na rozrywkę lub inne przyjemności (np. podróże) bądź na działania charytatywne.

Bezpieczeństwo zatrudnienia, koncepcja Przemysłu 4.0

19% młodych pracowników w Polsce czuje się bardzo bezpiecznie w swoim miejscu pracy, a 64% dość bezpiecznie. 41% w ubiegłym roku, a 44% obecnie chce zmienić pracodawcę, natomiast zamierza zostać w dłużej niż pięć lat odpowiednio 35% i 22%. Według 38% ankietowanych koncepcja Przemysłu 4.0 nie będzie miała wpływu na ich pracę (28% na świecie), a 29% uważa, że ich praca zostanie usprawniona, dzięki czemu będą mogli wykonywać głównie zadania o wartości dodanej (37% globalnie). Jedynie 13% (na świecie 17%) twierdzi, że ich praca zostanie całkowicie lub częściowo zastąpiona przez maszyny.

17% młodych Polaków jest pewnych, że ma umiejętności i wiedzę wymagane przez rynek pracy, na który coraz większy wpływ wywiera właśnie koncepcja Przemysłu 4.0. 43% sądzi, że posiada przynajmniej część niezbędnej wiedzy, a 17% przyznaje, że nie ma wymaganych umiejętności lub ma je w stopniu minimalnym.

Pokolenia Y i Z: o sobie, o pracy, o świecie – po pandemii

Indeks górny ŹRÓDŁO: Milenialsi 2020–Polska, Deloitte Indeks górny koniec

Opinie o biznesie

Według około 40% polskich respondentów platformy społecznościowe i liderzy biznesu wywierają co prawda pozytywny wpływ na dziejącą się rzeczywistość, jednak nie należy ich traktować jako wiarygodnego źródła informacji (odrębnego zdania było około 10% badanych).

Pokolenia Y i Z: o sobie, o pracy, o świecie – po pandemii

Indeks górny ŹRÓDŁO: Milenialsi 2020–Polska, Deloitte Indeks górny koniec

Sytuacja na świecie

W opinii milenialsów świat staje się coraz bardziej spolaryzowany pod względem politycznym (73%; np. mniejsza tolerancja wobec innych poglądów, odrzucanie kompromisów), społecznym (66%; np. mniejsza tolerancja wobec innych grup społecznych/narodowości, słabnące poczucie przynależności do lokalnych społeczności lub kierowania się wspólnymi wartościami) i gospodarczym (72%; np. pogłębiające się różnice pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi). 54% uważa, że stajemy się coraz mniej uprzejmi wobec innych.