Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Odważne i zdeterminowane

· · 3 min
Odważne i zdeterminowane

Przydatność do pracy na najwyższych szczeblach firmowej hierarchii nie zależy od płci, ale od osobistych umiejętności. Mimo to istnieje kobiecy styl zarządzania, który może przynieść firmie określone korzyści – uważa Agnieszka Milewczyk, partner zarządzający w Korn Ferry Hay Group Poland.

Firma Korn Ferry Hay Group jest wiodącą firmą doradczą w obszarze kapitału ludzkiego. Czy z pani doświadczenia wynika, że płeć menedżera wpływa w jakimś stopniu na jego przydatność do pełnienia przywódczej roli w organizacji?

Moim zdaniem, płeć nie determinuje sukcesu przywódczego. Zależy on przede wszystkim od efektywności, a więc od właściwych zachowań, których można się nauczyć niezależnie od takich czynników jak np. płeć. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej – a zwłaszcza empatii – doskonale predysponuje kobiety do wysokiej efektywności przywódczej. Ta cecha kobiet bardzo silnie wpływa na określone postawy, takie jak: otwartość na innych, niezamykanie się na nowe wyzwania czy swoistą pokorę. Daje to kobietom umiejętność budowania zaangażowania i wyzwalania dodatkowej energii wśród ludzi. Przekłada się to zatem na wysoką skuteczność w budowaniu zespołów.

Z czego, pani zdaniem, wynikają specyficzne cechy kobiecego stylu zarządzania i w jaki sposób przekłada się on na pracę innych osób?

Kobiety z większym optymizmem patrzą w przyszłości, są mniej cyniczne i dlatego mogą spójniej modelować własną postawą zaangażowanie innych osób w organizacji. W ogóle kobiety są bardzo przywiązane do autentyczności i starają się same dawać dobry przykład, co bardzo silnie wpływa na zaangażowanie innych. Z drugiej strony kobiety lubią brać sprawy we własne ręce i nie poddawać się kaprysom losu, co również może wpływać na ich umiejętność egzekwowania pracy od innych. Inną cechą wyróżniającą kobiety jest bardzo wysoki poziom determinacji w dążeniu do osiągania celu, ale poprzez szukanie ciekawych wyzwań. Kobiety są bardziej skłonne do podejmowania się trudnych, nowych, ciekawych zadań, które, być może, nie przyniosą natychmiastowego awansu, ale zdecydowanie zbudują ich kompetencje w długim okresie. Wszystkie te czynniki motywujące oraz zróżnicowane doświadczenia pomagają rozwijać innych.

Ten tekst jest komentarzem ekspertki. Przeczytaj tekst główny »

Najwyższy czas wykorzystać kobiece talenty 

Julia Słowik PL

Z jakich powodów kobiet na najwyższych stanowiskach wciąż jest niewiele? Jakie czynniki mogą na to wpływać?

Jakimi jeszcze cechami charakteryzuje się kobiecy styl zarządzania? Czy są jakieś okoliczności, które szczególnie silnie motywują kobiety do działania?

Odważne kobiety dużo chętniej podejmują się też zadań, dla których nie opracowano jasno określonych procesów. Rutyna może je wręcz nudzić. Motywująco działa natomiast trudność zadania i możliwość wpływania na sposób jego realizacji. Czy nie jest to doskonały potencjał do pełnienia ról typu „agile”, gdzie środowisko jest nieprzewidywalne?

Nie każdy wie jednak, w jaki sposób wykorzystać ten potencjał, więc mimo plusów na starcie nie oznacza to, że na poziomie zachowań widzimy przewagę efektywnych kobiet menedżerów. Efektywność nie ma płci.

Cały czas mówimy jednak o wpływie kobiecego stylu zarządzania na wydajność firmy i jej wewnętrzne relacje. A co z kontaktem z klientami?

Tak się składa, że naszymi klientami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, dlatego styl zarządzania relacjami z klientami również musi być różnorodny. Warto pamiętać, że różnorodność nie jest jednak związana z płcią klienta, a bardziej z jego sytuacją i oczekiwaniami. Im szersza jest więc paleta zachowań, stylów przywódczych, tym większa umiejętność wywierania wpływu na innych, a więc odniesienia sukcesu w każdej relacji. Skuteczne wywieranie wpływu to umiejętność, której szukamy wśród naszych partnerów jako kompetencji niezbędnej do odniesienia sukcesu biznesowego.

Przeczytaj komentarze ekspertek »

Uwolnić potencjał 

Iwona Kozera PL

Dlaczego dążenie do równości płci w biznesie jest ekonomiczną koniecznością.

Odpowiedzialne partnerstwo 

Iwona Golonko PL

Kobiecy styl zarządzania akcentuje porozumienie, zachęcając do wzajemnego szacunku i życzliwości. Zapoznaj się z tymi i innymi korzyściami tej sytuacji.

Siła zaangażowanych liderek 

Renata Kinde-Czyż PL

O budowaniu zaangażowania w zespołach i sukcesach liderek w nich funkcjonujących.

Pokonać trudności 

Magdalena Hajduk PL

Jakie są bariery wewnętrzne i zewnętrzne, które utrudniają kobietom drogę na szczyt firmowej hierarchii.

Wszechstronne liderki 

Renata Kozioł PL

O różnorodności w złożonej organizacji i stylu zarządzania kobiet opowiada prezes zarządu Polskiego Konsorcjum Gospodarczego.

Różnorodność kluczem do innowacji 

Barbara Stepnowska PL

Czym się charakteryzuje zarządzanie różnorodnością na uczelniach wyższych.

Świadoma droga do sukcesu 

Agnieszka Kłos PL

Dlaczego dążenie do perfekcji szkodzi kobietom oraz jak panie mogą świadomie planować swoje ścieżki kariery?

Odpowiedzialność łączy 

Agnieszka Servaas PL

Z czego wynikają bariery w awansie kobiet w nowoczesnym środowisku biznesowym i jak je przełamywać?