Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

CFO jako lider zmiany w procesie wdrożenia automatyzacji

·
CFO jako lider zmiany w procesie wdrożenia automatyzacji

Wdrożenie procesu automatyzacji w obszarze finansów jest dziś konieczne, jeśli organizacje i dyrektorzy finansowi chcą mieć przewagę nad konkurencją. Zwlekając z wprowadzeniem automatyzacji, dyrektorzy finansowi tracą możliwość zwiększenia wartości dodanej dla całej organizacji i skutecznego kreowania strategii przyszłości.

Automatyzacja już zmieniła sposób, w jaki firmy, a w szczególności dyrektorzy finansowi, obsługują codzienne i długoterminowe procesy oraz przepływy pracy. Podstawowym przykładem są formuły w arkuszach kalkulacyjnych. Automatyzują one obliczenia i  – zakładając, że parametry ustawione przez użytkowników są prawidłowe – bardzo szybko dostarczają niezbędnych wyników. Takie szeroko zakrojone rozwiązania są już stosowane w wielu firmach, w których dyrektorzy finansowi myślą perspektywicznie, a menedżerowie są gotowi na zmiany.

Sposoby, w jakie zautomatyzowane narzędzia mogą zmienić obecny krajobraz finansów i księgowości, są niemal nieograniczone.

Jednym z największych wyzwań stojących przed dyrektorami finansowymi, w miarę jak automatyzacja zmienia współczesny krajobraz biznesowy, jest zaadoptowanie się do zmian. Sposoby, w jakie zautomatyzowane narzędzia mogą zmienić obecny krajobraz finansów i księgowości, są niemal nieograniczone. Poza wieloma formami zautomatyzowanej analizy, obliczeń i raportowania, które istnieją obecnie, cały czas rodzą się nowe pomysły na kolejne kroki w transformacji.

Choć firmy stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z wdrażaniem i realizacją pełnych korzyści z inteligentnej automatyzacji, jej efektywna adaptacja wymaga koncentracji na trzech aspektach: kreowaniu wizji, promowaniu korzyści z automatyzacji, zebraniu dobrych praktyk i wiedzy zarówno biznesowej, jak i technologicznej.

Podczas webinarium Klubu CFO rozmawialiśmy o praktycznych aspektach tego procesu: przygotowaniu organizacji, procesów i zespołów, budowie zespołu projektowego i zadaniach osób zaangażowanych, o niespodziewanych trudnościach, barierach i sposobach ich pokonywania oraz motywacji i łamaniu stereotypów, a także o zmianie postawy, która się z tym wiąże.

Jaką drogę przechodzi firma od pomysłu do podsumowania korzyści po zakończeniu wdrożenia projektu automatyzacji i jak ważną rolę pełni w tym procesie CFO, rozmawialiśmy z zaproszonymi ekspertami: Renatą Kozyrą (Project Managerką), Jolantą Zwolińską (Dyrektor Finansową GEFCO) oraz Konradem Jakubcem (Business Development Directorem w Mindbox). Spotkanie prowadziła Urszula Wysocka – Ekspertka ICAN Institute.