Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

CEO prognozują nową przyszłość

· · 3 min
CEO prognozują nową przyszłość

Wyjście z pandemii nie będzie oznaczało powrotu do normalności – twierdzą prezesi globalnych spółek. Widzą natomiast szansę na określenie nowej, w której kluczowe znaczenie będą miały takie czynniki jak ochrona środowiska, działalność społeczna oraz ład korporacyjny.

Prezesi (CEO) nie mają obecnie łatwego życia. Nie dość, że muszą mierzyć się ze skutkami kryzysu gospodarczego, to dodatkowo na ich barkach spoczywa podejmowanie decyzji związanych z szybko zachodzącymi zmianami w zakresie elastyczności pracy, transformacji cyfrowej, oraz czynnikami związanymi z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym (Environmental, Social, Governance; ESG). Nie wspominając o długoterminowych konsekwencjach tychże.

65% prezesów twierdzi, że zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem będzie miało wpływ na to, czy uda im się utrzymać miejsca pracy, czy też nie - w ciągu najbliższych 5 lat.

Niemniej biznesowi liderzy pozostają optymistami, przynajmniej jeśli chodzi o rozwój własnych firm. Aż 67% prezesów biorących udział w badaniu „KPMG 2020 CEO Outlook: COVID‑19 Special Edition”, zrealizowanego przez KPMG International, jest zdecydowanie przekonana, że w ciągu najbliższych 3 lat ich przedsiębiorstwo odnotuje wzrosty.

Optymizm CEO nie dotyczy pytania o perspektywę globalnego wzrostu gospodarczego. Obecnie 32% z nich wyraża zdecydowanie mniejsze przekonanie o tendencjach zwyżkowych, niż na początku tego roku. Co ciekawe, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez amerykańską Biznesową Radę Okrągłego Stołu, dyrektorzy generalni największych firm w Stanach Zjednoczonych spodziewają się, że niekorzystny wpływ pandemii koronawirusa będzie odczuwalny do 2021 r, a prawie jedna trzecia z nich twierdzi, że jeszcze dłużej.

Zdaniem prezesów z listy „Fortune 500” miną lata, zanim skutki COVID‑19 zostaną całkowicie usunięte (z amerykańskiej gospodarki). Zaledwie 27% z nich sądzi, że jeszcze w tym roku pracownicy powrócą do biur, ale większość uważa, że ich firmy na dobre zrezygnują ze służbowych wyjazdów.

Cel: społeczeństwo na pierwszym miejscu

W obliczu kryzysu gospodarczego i humanitarnego prezesi na pierwszym miejscu stawiają ludzi: pracowników, klientów, ale i całe społeczeństwa. Chodzi o to, by ich organizacje cieszyły się zaufaniem i mogły zmierzyć się z krytycznymi wyzwaniami społecznymi. Nie ulega zatem wątpliwości, że znajdujemy się na etapie redefinicji tego, jak wygląda dobre przywództwo w firmie.

Jak czytamy w badaniu zrealizowanym przez KPMG „prezesi globalnych spółek uważają, że wydarzenia związane z COVID‑19 skłoniły ich do zastanowienia się, czy cel ich firmy spełnia standardy oczekiwane przez interesariuszy, a 79% twierdzi, że w wyniku kryzysu COVID‑19 musieli ponownie ocenić cele swojej organizacji”. Ponadto także 79% prezesów przyznaje, że czuje silniejszy związek z celami swojej firmy, niż miało to miejsce przed kryzysem.

„Zdecydowaliśmy się na wsparcie lokalnych społeczności poprzez stworzenie programów wspomagających dezynfekcję oraz różne inicjatywy wsparcia zdrowotnego i medycznego. Dzięki temu wzmocniliśmy więź między naszą firmąa społecznością”.

- Andreas Shiamishis, prezes zarządu w Hellenic Petroleum

Ryzyko: brak odpowiednich talentów

Wraz z przyspieszoną cyfryzacją kształtującą przyszłość przemysłu, organizacje będą musiały zrozumieć, jak zmieniają się zachowania klientów i jak temu sprostać. Będzie to o tyle prostsze, że pandemia zintensyfikowała transformację cyfrową.

80% badanych przez KPMG CEO zauważyło znaczące przyspieszenie w zakresie cyfrowej transformacji, a 30% twierdzi, że postęp w zakresie cyfrowej transformacji, z jakimi mamy do czynienia w czasie koronawirusa wyprzedził o kilka lat wcześniej zakładane plany.

Warto zauważyć, że przed pandemią, głównym wyzwaniem dla wielu organizacji, w zakresie transformacji cyfrowej, było obciążenie i złożoność dotychczasowej infrastruktury informatycznej oraz ciągła walka o efektywne zarządzanie danymi. I choć te problemy nie znikają, pojawiają się nowe sposoby na radzenie sobie z nimi. Przykładowo firmy, które koncentrują się obecnie na transformacji informatycznej, nie skupiają się wyłącznie na narzędziach, które mogłyby ją usprawnić, na rzecz inwestycji w talenty i zbudowanie solidnych fundamentów umiejętności informatycznych.

Na początku 2020 roku ryzyko związane z talentami znajdowało się dopiero na 11. miejscu wśród czynników, które mogą stanowić największe zagrożenie dla rozwoju biznesu w dłuższej perspektywie czasu. Obecnie prezesi dostrzegają, że bez zapewnienia pracownikom poczucia bezpieczeństwa, zakładane długoterminowe perspektywy wzrostu firm mogą być zagrożone.

„Wyzwaniem przywódczym kryzysu jest poczucie odpowiedzialności za ochronę swoich ludzi przed problemami zdrowotnymi”.

- Mario Greco, dyrektor generalny w Zurich Insurance Group

Priorytet: zbudowanie zrównoważonej, ekologicznej gospodarki

Jak wynika z analizy KPMG dyrektorzy generalni dostrzegają też inne zagrożenia poza COVID‑19, niosące za sobą głębokie konsekwencje gospodarcze, humanitarne i klimatyczne. Do tego dochodzą oczekiwania klientów względem firm, którzy coraz bardziej koncentrują się na markach ukierunkowanych na zrównoważoną produkcję i usługi. Jednocześnie na wynikach ESG organizacji koncentrują się inwestorzy, a szczególny nacisk kładą na ryzyko związane ze zmianami klimatu.

„Dyrektorzy generalni wskazują na działania związane z ESG jako rzeczywisty imperatyw biznesowy i traktują je priorytetowo, a wraz z planami środowiskowymi pojawiają się u nich także działania społeczne”.

- Jane Lawrie, globalny dyrektor ds. Korporacyjnych w KPMG International

Należy zatem przypuszczać, że dobrą pozycję na kolejne lata utrzymają te przedsiębiorstwa, które postawią na solidne programy ESG, elastyczną strukturę łańcuchów dostaw oraz strategię, która skupia się na ludziach i ich umiejętnościach.

Raport KPMG pt.: „KPMG 2020 CEO Outlook: COVID‑19 Special Edition” został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych w styczniu i lutym 2020 r. - wśród 1300 dyrektorów generalnych, a następnie w lipcu i sierpniu 2020 r. - wśród 315 dyrektorów generalnych, aby zrozumieć, jak COVID‑19 zmienił priorytety firm. W obu przypadkach firmy wszystkich respondentów badania osiągają roczne przychody powyżej 500 mln dolarów.