Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Zmienia się rola CIO: od dostawcy do doradcy biznesowego [BADANIE]

· · 2 min
Zmienia się rola CIO: od dostawcy do doradcy biznesowego [BADANIE]

O tym, że zmienia się rola IT w firmach, mówimy już od dawna. Ale czy liderzy tych działów dostrzegają potrzebę zmiany? Jak wynika z wyników badań firmy doradczej Deloitte, 64% menedżerów IT chce brać udział w tworzeniu strategii biznesowej swojej firmy.

To trzecia edycja globalnego badania „CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową”. Zostało ono przeprowadzone w 71 krajach, także w Polsce. Łącznie wzięło w nim udział 1437 osób, a 78% ankietowanych stanowili menedżerowie i dyrektorzy IT.

Z badań wynika, że CIO redefiniują swoją rolę w organizacjach. Z dostawców usług zmieniają się w partnerów w biznesie, inicjatorów zmian.

Kończy się czas, w którym szef IT podążał za biznesem, a technologia pełniła funkcję służebną. Firmy i ich liderzy IT osiągający dzisiaj sukcesy to organizacje, w których technologia jest podstawą prowadzenia działalności biznesowej, motorem zmian, rozwoju i generowania przychodów – mówi Daniel Martyniuk, partner, lider doradztwa technologicznego w Deloitte.

Obecnie 36% ankietowanych globalnie CIO definiuje swoją rolę jako partnera w biznesie, a 9% – inicjatora zmian. Należy się spodziewać, że w ciągu kilku najbliższych lat wynik ten będzie rósł, bo odpowiednio 64% i 16% ankietowanych zadeklarowało, że ich rola przesunie się w tych kierunkach. Choć ponad połowa CIO (55%) określa siebie jako dostawcę usług, to należy zakładać, że odsetek ten będzie malał.

Strategia, operacje, kompetencje

Zmiany roli IT będą zachodzić na poziomie strategicznym, operacyjnym, ale też kompetencyjnym.

Najważniejsze oczekiwania wobec dyrektorów IT to: dopasowanie się do strategii biznesowej (59% w Polsce, 55% w skali globalnej), transformacja procesów (odpowiednio 35% i 51%) oraz zapewnienie efektywności operacyjnej IT (odpowiednio 41% i 48%).

Aż 83% polskich CIO deklaruje, że ich firmy mają jasno zdefiniowaną strategię cyfrową, jeśli nie w całej organizacji, to w kluczowych obszarach. Dla porównania na świecie takiej odpowiedzi udzieliło 58% ankietowanych. Większość polskich respondentów wskazała klientów (65%) oraz innowacje (41%) jako priorytet biznesowy ich organizacji. Co istotne, regulacje prawne są w Polsce znacznie ważniejsze niż na świecie (35% w porównaniu z 15%). Globalnie kluczowym celem jest wydajność (55%), podczas gdy w Polsce wskazało na nią 35% badanych.

Dyrektorzy IT byli również pytani, które z obszarów technologicznych w ciągu najbliższych trzech lat będą miały największy wpływ na biznes. W Polsce na podium znalazły się analiza danych (71%) oraz cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo (po 57%).

Jedna czwarta polskich CIO postrzega swoje firmy jako innowacyjne, które wyzwalają zmiany. Dla porównania na świecie było to 13%. Z kolei dla 38% ich organizacje to tzw. prekursorzy, którzy są liderami opinii, podążającymi za innowatorami.

Zaledwie 10% badanych organizacji (25% z Polski) reprezentuje cyfrową awangardę. Spośród nich 78% zapewnia, że ich obecna architektura technologiczna jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe, podczas gdy 54% całej badanej grupy podkreśla znaczenie cyberbezpieczeństwa, systemów centralnych i rozwiązań w chmurze. Cyfrowa awangarda to liderzy w łączeniu technologii z cyfrową strategią biznesu. Cechują ich zdecydowanie silniejsze (w porównaniu do pozostałych organizacji) relacje z obszarami biznesu odpowiedzialnymi za rozwój nowych produktów.

Kreatywne środowisko IT przyciąga pracowników

W Polsce główne oczekiwania biznesu wobec działu IT to maksymalizacja zwrotu wartości z inwestycji technologicznych oraz optymalizacja i utrzymanie środowisk IT (po 41%). Niemal połowa badanych dyrektorów IT (47%) z Polski uważa, że wdrożenie narzędzi i metod Agile i DevOps (połączenie zespołu rozwijającego oprogramowanie Dev z zespołem operacji Ops) pozwoli na lepsze dopasowanie technologii i biznesu w organizacji. To o 13% więcej niż globalnie. Polscy respondenci są jednak w mniejszym stopniu przekonani, że wdrożenie rotacji pracowników pomiędzy IT i biznesem jest niezbędne do lepszego dopasowania tych obszarów w organizacji.

Kolejne edycje badania pokazują, że dyrektorzy IT dostrzegają rosnącą potrzebę poszerzenia kompetencji o umiejętności miękkie, niezbędne do współpracy z biznesem. Kreatywność, elastyczność poznawcza i inteligencja emocjonalna to najbardziej pożądane kompetencje z tego obszaru w rekrutacji kadry IT.

W skali globalnej zapewnienie szkoleń pracownikom IT w zakresie nowych umiejętności i narzędzi wydaje się być większym wyzwaniem niż w Polsce (53% vs 29% odpowiedzi). Z drugiej strony wyniki wskazują, że na polskim rynku utrzymanie obecnego zespołu jest znacznie trudniejsze niż na świecie (41% vs 24% odpowiedzi).

Trzy najważniejsze aspekty kultury organizacyjnej, które pomagają przyciągnąć i zatrzymać talenty informatyczne, to: możliwość pracy z nowymi technologiami (76%), elastyczne godziny pracy (47%) i kreatywne, inspirujące środowisko (47%).

Dawid Zaraziński

Ekspert w obszarach komunikacji, przyszłości pracy i pracy zdalnej. Współtwórca Instytutu Kontekstów Pracy. Aktywny na Twitterze LinkedIn.

Polecane artykuły