Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Tańsza energia dzięki outsourcingowi

· · 3 min
Tańsza energia dzięki outsourcingowi

Obniżanie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez organizację to więcej niż tylko korzystne umowy z dystrybutorami. Oszczędności przynieść mogą również dostępne w outsourcingu narzędzia stale podnoszące efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Partnerem materiału jest EnMS.

Zmiany w prawie oraz na rynku energii angażują uwagę przedsiębiorców, którzy przecież powinni skupiać się na podstawowej działalności biznesowej. Aktualne tendencje na rynku wynikają ze zmieniających się przepisów prawa, rosnących cen pierwotnych nośników energii oraz wzrostu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W tej sytuacji przedsiębiorcy szukają możliwości ograniczenia kosztów energii. Takich szans należy szukać nie tylko w dobrze wynegocjowanych warunkach umów na zakupy mediów energetycznych, ale – w świetle prognoz cen energii – przede wszystkim w działaniach optymalizujących jej zużycie i wykorzystanie w przedsiębiorstwie.

Stała poprawa

Zarządzanie energią obejmuje planowanie, monitorowanie, wdrażanie zmian i udoskonaleń. To także ocena efektów wprowadzanych zmian, docelowo mających doprowadzić do obniżenia kosztów związanych z wykorzystaniem i zużyciem energii. Ważne jest też zwiększanie świadomości efektywnego wykorzystania energii w organizacji. Najlepsze na świecie praktyki zarządzania energią zostały zebrane i opisane normą ISO 50001. Bez odpowiednich procedur wiele organizacji powtarza te same błędy. Norma natomiast daje narzędzia pomagające organizacjom efektywnie i w sposób ciągły zarządzać energią. Jednak nic nie dzieje się bez zaangażowania przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kierownictwa, które powinno być inicjatorem i przykładem dobrych praktyk.

W skutecznie wdrożonym systemie w sposób ciągły monitorowane są kluczowe procesy energetyczne, w tym status projektów podnoszących efektywność energetyczną. Firmy wdrażają udoskonalenia przynoszące oszczędność energii oraz jej kosztów. Kluczową rolę w systemie stanowią zaangażowanie wszystkich szczebli organizacji i świadomość wpływu poszczególnych komórek organizacyjnych na wynik energetyczny przedsiębiorstwa. Nowe wydanie normy w jeszcze większym stopniu kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie i poprawę efektywności energetycznej, co sprawi, że organizacje będą w jeszcze większym stopniu poszukiwać możliwości obniżenia kosztów.

Efektywność w praktyce

Jak wygląda praca nad poprawą efektywności energetycznej na przykładzie firmy EnMS? Klient nie pozostaje z utworzonym systemem sam, lecz jest wspierany również po jego wdrożeniu. Realizacja przeglądu energetycznego spełniającego wymagania normy ISO 50001, a także ustawy o efektywności energetycznej, jest procesem wymagającym sporo pracy i wiedzy. Konsultanci, pracując z klientem przy kolejnych przeglądach energetycznych, wypracowują metody i aplikacje w przyszłości ułatwiające klientowi samodzielne przygotowanie raportu z przeglądu energetycznego, co znacząco wpływa na redukcję kosztów ustawowego obowiązku audytowego w kolejnych latach.

Kompleksowość usługi obejmuje również stały consulting przy realizowanych projektach poprawiających efektywność energetyczną pod kątem możliwości pozyskania potwierdzających ją tzw. białych certyfikatów lub też dofinansowania. W pierwszym kroku klient informuje EnMS o planowanym przedsięwzięciu, które może poprawiać efektywność energetyczną. Firma prowadzi ocenę inicjatywy pod kątem jego kwalifikowalności do systemu „białych certyfikatów”. Jeżeli przedsięwzięcie spełnia wszystkie formalne kryteria, audytor przeprowadza wizję lokalną obiektu oraz uzgadnia zakres niezbędnych danych do sporządzenia audytu efektywności energetycznej. Po sporządzeniu audytu przygotowywany jest komplet dokumentacji wymaganej przez Urząd Regulacji Energetyki. EnMS prowadzi komunikację oraz reprezentuje klienta przed Urzędem, a także monitoruje status realizacji przedsięwzięcia. Po jego zakończeniu przeprowadza audyt powykonawczy oraz zawiadamia URE o zakończeniu projektu.

Stały kontakt z doradcą pozwala identyfikować również nieoczywiste projekty oraz tworzyć strategie na realizację audytów, aby maksymalizować oszczędności. Kompleksowe doradztwo przy pozyskiwaniu „białych certyfikatów” przynosi korzyści przedsiębiorstwom mającym wiele lokalizacji – zewnętrzna obsługa procesu przejmuje proces koordynacji i komunikacji pomiędzy oddziałami. Za skutecznością proponowanych rozwiązań przemawiają twarde liczby. Realizacja usługi u klienta z branży FMCG przyniosła mu oszczędność przeszło 10 milionów złotych (przy założeniu średniej ceny energii na poziomie 300 zł/MWh).

Rola partnera

Kompleksowy outsourcing zarządzania energią to także bieżące doradztwo związane z codziennymi wyzwaniami. Organizujemy spotkania z klientem, wizje lokalne, spotkania wewnętrznych zespołów zajmujących się zarządzaniem energią. Świadomi klienci angażują konsultantów do realizacji audytów wewnętrznych, a także do doradztwa w trakcie audytów certyfikujących. Często są to także szkolenia szyte na miarę bieżących potrzeb organizacji. W trakcie współpracy są generowane nowe pomysły na wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Często, aby sprawdzić ich potencjał, konieczne jest wykonanie pomiarów. W przypadku kompleksowego outsourcingu zarządzania energią nie trzeba mieć ani odpowiedniego sprzętu, ani wiedzy dotyczącej tego, jak te pomiary wykonać, gdyż za ich realizację odpowiada partner.

Kompleksowy outsourcing zarządzania energią daje świadomość wszystkich szans i wykorzystania wielu możliwości, które czekają na przedsiębiorców. Realizowanie jednego z kluczowych procesów w przedsiębiorstwie przy pomocy profesjonalistów gwarantuje jego skuteczność, prowadzącą do realnej redukcji zużycia i kosztów wszystkich form energii. Koszt energii zawsze jest składową oferowanej ceny produktu. Niezależnie od tego, czy udział kosztów energii w koszcie produktu stanowi 2% czy 60%, mogą to być znaczące kwoty na comiesięcznych rachunkach. W zależności od firmy, zmniejszenie zużycia energii o nawet ułamek procenta może przekładać się na milionowe oszczędności. Mając do dyspozycji sprawdzonego partnera, organizacja może liczyć na pomoc i radę w każdym momencie.

To także szansa na zdobycie wiedzy eksperckiej i know‑how z zakresu efektywnego gospodarowania energią przez pracowników.

Przeczytaj pozostałe artykuły raportu »

Outsourcing dziś i jutro 

Maria Janiszewska PL, Dagmara Witt-Kuczyńska PL, Grażyna Sadowska-Malczewska PL, Filip Aryanowicz PL, Tadeusz Chmielewski PL, Lidia Zakrzewska PL

Outsourcing jest potężnym narzędziem do poprawy efektywności i napędzania zmian biznesowych. Wbrew pozorom wymaga od obu stron kontraktu inwestycji "z góry".

Od agencji pracy do outsourcingu procesów 

Filip Aryanowicz PL

Braki kadrowe doskwierają każdej branży. Coraz więcej zakładów ma problem ze znalezieniem na rynku fachowców, a bez nich nie są w stanie wyprodukować ani sprzedać swoich towarów.

Multidyscyplinarny partner biznesowy 

Grażyna Sadowska-Malczewska PL

Jedna z największych firm doradczych w Polsce oraz jedna z wiodących sieci doradców i konsultantów biznesowych na świecie rozpoczynała działalność od konsultingu gospodarczego i usług audytorskich.

Outsourcing jako sposób zarządzania ryzykiem 

Dagmara Witt-Kuczyńska PL

Ryzyko jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Można próbować je zminimalizować lub całkowicie wyeliminować. Okazuje się, że nie wszystkie jego czynniki są brane pod uwagę w sprawozdaniach spółek.