Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Świadoma droga do sukcesu

· · 3 min
Świadoma droga do sukcesu

Dlaczego dążenie do perfekcji szkodzi kobietom oraz jak panie mogą świadomie planować swoje ścieżki kariery, opowiada Agnieszka Kłos, prezes Provident Polska.

Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się kobiety w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej?

Głównym wyzwaniem jest wewnętrzna presja bycia perfekcyjną, którą część kobiet sama sobie narzuca. Panie chcą być świetne zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Chcą mieć czas na rozwój zawodowy i życie prywatne. W praktyce bywa to trudne. Czasami trzeba wygospodarować przestrzeń na niedoskonałości. Żeby osiągnąć sukces, wystarczy być dobrym, nie trzeba w każdej dziedzinie i za wszelką cenę dążyć do doskonałości. Drugą barierą, którą tworzą często same kobiety, jest nadmierna skromność, kwestionowanie własnych możliwości i umiejętności, a co za tym idzie – obawa przed prowadzeniem negocjacji płacowych czy rozmów o awansie. Nie jest to tylko moja opinia, to fakty. Z okazji tego, że na polskim rynku jesteśmy obecni od 20 lat, przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania Finanse Polaków. Jego wyniki są jednoznaczne – kobiety wyceniają gorzej swoją pracę niż mężczyźni. Zarabiają mniej i, niestety, ta różnica nie zmieniła się znacznie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Z danych GUS wynika, że ponad 20 lat temu mężczyźni w Polsce zarabiali miesięcznie około 26% więcej niż kobiety. Ostatnie dane wskazują, że miesięczne zarobki mężczyzn w Polsce są wyższe niż zarobki kobiet o prawie 20%. W przeliczeniu na stawkę godzinową różnica ta, co prawda, maleje do niespełna 14%, ale to nadal sporo, zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę na kompetencje lub strukturę wykształcenia kobiet i mężczyzn. Prawie 48% zatrudnionych kobiet w 2016 roku miało wykształcenie wyższe, podczas gdy takie samo wykształcenie miało około 30% zatrudnionych mężczyzn.

Ten tekst jest komentarzem ekspertki. Przeczytaj tekst główny »

Najwyższy czas wykorzystać kobiece talenty 

Julia Słowik PL

Z jakich powodów kobiet na najwyższych stanowiskach wciąż jest niewiele? Jakie czynniki mogą na to wpływać?

W jaki sposób styl zarządzania kobiet wpływa na rozwój firmy?

Muszę przyznać, że nie lubię generalizować. Z tego powodu nie stosuję uogólnień, że kobiety są „X”, a mężczyźni „Y”, a w biznesie liczy się odwaga, kreatywność, umiejętność oceny ryzyka i przewidywania. Wszystkie te cechy mają, w różnym stopniu, obie płcie. Kobiety charakteryzują się natomiast większą empatią i lepiej interpretują emocje innych. Ważne, żeby oba style zarządzania się uzupełniały, żebyśmy w ramach jednego zespołu, firmy czerpali ze swoich doświadczeń, byli dla siebie inspiracją. Na tym polega różnorodność – na szacunku, otwartości i przejrzystości. Zarządzanie oparte na takim fundamencie jest w Providencie faktem. Jesteśmy jedną z pierwszych 14 firm w Polsce, które w 2012 roku podpisały Kartę Różnorodności.

Jakie metody można stosować, aby ułatwić kobietom wspinanie się po szczeblach organizacyjnych?

Warto prowadzić programy rozwojowe. W firmie Provident dostosowujemy je do potrzeb pracownika. Są one uszyte na miarę. Korzystamy także z licznych narzędzi: coaching, mentoring (wewnętrzny i zewnętrzny). Od wielu lat mamy rozwiązania, które realnie wspierają ideę różnorodności. Telepraca, czyli praca zdalna, cieszy się u nas dużym powodzeniem. Podobnie elastyczny czas pracy, czyli możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w określonych przedziałach czasowych. Takie rozwiązania sprzyjają godzeniu pracy z życiem prywatnym. Zasady różnorodności sprawdzają się nie tylko w relacjach z obecnymi, ale także potencjalnymi pracownikami. Na etapie rekrutacji patrzymy przede wszystkim na kompetencje, a wynagrodzenie jest uzależnione od stanowiska, a nie od płci.

Nie stosujemy sztywnych parytetów, ale kultura organizacji sprzyja różnorodności. Jestem prezesem firmy, połowę zarządu także stanowią panie. Stanowiska menedżerskie w blisko 50% są zajmowane także przez kobiety.

Jak kobiety mogą wspierać rozwój swojej kariery?

Przede wszystkim powinny świadomie ją planować, przygotowywać się na objęcie wyższego stanowiska. W związku z tym, że panie często charakteryzują się skromnością i nieśmiałością w przyjmowaniu wyzwań i szukaniu możliwości, bardziej zaplanowane i świadome kierowanie karierą może pomóc im przezwyciężyć te obawy. Ważna jest też umiejętność proszenia o pomoc oraz wspieranie innych, gdy tego potrzebują. 

Przeczytaj komentarze ekspertek »

Uwolnić potencjał 

Iwona Kozera PL

Dlaczego dążenie do równości płci w biznesie jest ekonomiczną koniecznością.

Odważne i zdeterminowane 

Agnieszka Milewczyk PL

Istnieje kobiecy styl zarządzania, który może przynieść firmie określone korzyści - zapoznaj się z jego tajnikami.

Odpowiedzialne partnerstwo 

Iwona Golonko PL

Kobiecy styl zarządzania akcentuje porozumienie, zachęcając do wzajemnego szacunku i życzliwości. Zapoznaj się z tymi i innymi korzyściami tej sytuacji.

Siła zaangażowanych liderek 

Renata Kinde-Czyż PL

O budowaniu zaangażowania w zespołach i sukcesach liderek w nich funkcjonujących.

Pokonać trudności 

Magdalena Hajduk PL

Jakie są bariery wewnętrzne i zewnętrzne, które utrudniają kobietom drogę na szczyt firmowej hierarchii.

Wszechstronne liderki 

Renata Kozioł PL

O różnorodności w złożonej organizacji i stylu zarządzania kobiet opowiada prezes zarządu Polskiego Konsorcjum Gospodarczego.

Różnorodność kluczem do innowacji 

Barbara Stepnowska PL

Czym się charakteryzuje zarządzanie różnorodnością na uczelniach wyższych.

Odpowiedzialność łączy 

Agnieszka Servaas PL

Z czego wynikają bariery w awansie kobiet w nowoczesnym środowisku biznesowym i jak je przełamywać?